Skip to main content

Odseki

Področja dejavnosti

Zvitje proteinov (“protein folding”):

 • mehanizem,
 • termodinamika,
 • kinetika.

 Nekovalentne interakcije:

 • Vodikova vez,
 • Elektrostatika,
 • Solvatacija,
 • Van der Waalsove sile,
 • Hidrofobne interakcije,
 • Konformacijska entropija.

Hierarhična zgradba proteinov:

 • Sekundarne,
 • Super-sekundarne,
 • Terciarne strukture.

Nestrukturirani proteini.

Različna stanja proteinov:

 • Denaturirana stanja,
 • Amiloidna vlakna,
 • Metastabilna stanja.

Simulacije zvitja proteinov:

 • Simulacije Monte Carlo,
 • Molekulska dinamika,

Napovedovanje sekundarne in tridimenzionalne strukture proteinov.

Določanje tridimenzionalnih struktur biomolekul z NMR.

Vibracijska spektroskopija biomolekul:

 • Infrardeča spektroskopija,
 • Ramanska spektroskopija.

Interakcije ligand-receptor:

 • Struktura,
 • Dinamika.

Načrtovanje peptidov- "peptide design".

Kvantna kemija majhnih modelnih sistemov.

  Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
  barva kontrasta
  velikost besedila
  označitev vsebine
  povečava