Skip to main content

Odseki

Jakost vodikovih vezi okoli nepolarnih topljencev: izvor hidrofobnega pojava

Temeljni ARRS projekt: J1-7441, (1.1.2016 - 31.12.2018)

 

Projektno skupino sestavljajo raziskovalci iz D-14, (KI) in partnerske inštitucije, Fakultete za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani (FMF).

 

Vodja: dr. Franci Merzel (KI)

 

dr. Avbelj Franc   (KI)

dr. Golič Grdadolnik Simona (KI)

dr. Grdadolnik Jože (KI)

dr. Novak Urban (KI)

dr. Svenšek Daniel (FMF)

dr. Ziherl Primož (FMF)

 

Rezultati:

Potrdili smo mehanizem jačanja vodikovih vezi med molekulami vode ob hidrofobnem topljencu, ki je prikazan na spodnji sliki. Na sliki primerjamo ureditev molekul vod ob hidrofobnem topljencu (desno) in v tekoči fazi (levo). Jakost vodikove vezi je neposredno povezana z jakostjo električnega polja na mestu izbranega vodikovega atoma, ki sodeluje pri vodikovi vezi. To električno polje je prikazano z rdečo puščico in je zaradi elektrostatskega senčenja na račun vrinjenih molekul vode (prikazane z rjavo-zelenimi puščicami) šibkejše v tekoči fazi, kot ob hidrofobnem topljencu. Do ojačitve vodikovih vezi torej pride, ker hidrofobni topljenec zasede prostor vrinjenih molekul vode in s tem prepreči neugodno elektrostatsko senčenje.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava