Skip to main content

Odseki

Dinamični vidik vezave ligandov na proteine

Temeljni ARRS projekt: J1-8145 (05.2017-04.2020)

 

Projektno skupino sestavljajo raziskovalci iz Laboratorija za strukturo biomolekul iz D-01 (KI) in partnerske inštitucije, Fakultete za Farmacijo Univerze v Ljubljani (FFA).

 

Vodja: prof. dr. Simona Golič Grdadolnik (KI)

 

dr. Franc Avbelj (KI)

prof. dr. Jože Grdadolnik (KI)

prof. dr. Franci Merzel (KI)

dr. Francesca Paoletti (KI)

Iza Ogris (KI)

Marko Sever (KI)

prof. dr. Stanko Gobec (FFA)

dr. Martina Hrast (FFA)

dr. Damijan Knez (FFA)

 

Rezultati:


V sodelovanju z mednarodnimi sodelavci smo odkrili nov selektiven inhibitor CYP51 in tako povečali nabor selektivnih glivnih inhibitorjev z različnimi strukturnim skeleti in načini vezave za študije mehanizma selektivne vezave na glivni CYP51. Selektivno in specifično vezavo serije novih sintetiziranih spojin z dokazanim antimikrobnim delovanje smo najprej ugotavljali s spektrofotometričnimi meritvami ob titraciji ligandov na človeški in glivni CYP51. Odkrili smo ligand, ki se veže le na glivni CYP51. Z metodami NMR, kvantitavinimi STD meritvami in prenesenim NOE smo določili kontakte tega liganda s proteinom in njegovo konformacijo v vezavnem mestu ter z metodami molekularnega modeliranja v kombinaciji z NMR podatki uspeli določiti njegov način vezave. (1)
Poleg tega smo v sodelovanju s sodelavci iz Medicinske fakultete (UL) z usmerjeno mutagenezo plazmida pripravili zaporedji hCYP51 z izbranima polimorfizmoma. Obe mutanti in nativni protein hCYP51 smo izrazili v bakteriji E. coli in jih izolirali iz frakcij sferoplastov. S simulacijami molekulske dinamike smo ugotovili, da zamenjavi povzročita škodljive spremembe v sicer ohranjeni strukturi hCYP51. Spremembe v strukturi onemogočijo nastanek hem-tiolatne vezi v aktivnem mestu. Postavljenimi eksperimentalnimi in teoretičnimi postopki bodo lahko pomembno prispevali h študijam mehanizma selektivnega delovanja glivnih inhibitorjev CYP51. (2,3)


1. M. Smiljković et al. ChemMedChem, 2018, 13, 251-258. [COBISS.SI-ID 6295834]
2. T. Režen et al., 20th International Conference on Cytochrome P450, 2017. [COBISS.SI-ID 6312730]
3. I. Ogris, Magistrsko delo. 2017. [COBISS.SI-ID 1537489347]

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava