D06 Odsek za prehrambeno kemijo

Glavna oprema

 • Multidetektorski UHLPC-DAD-FLD-EC-CAD sistem Vanquish (detektor z nizom diod, fluorescenčni detektor, elektrokemijski detektor, detektor nabitih aerosolov), Thermo Scientific

 • HPLC-MS sistema LCQ in TSQ7000, Finnigan
 • HPLC sistemi z različnimi detektorji (UV/Vis, fluorescenčni detektor in detektor z nizom diod)

 • FOCUS GC s FID detektorjem in automatskim vzorčevalnikom AS3000 II, Thermo Scientific

 • GC-MS TRACE ULTRA DSQII, Finnigan

 • vzorčevalnik iz parne faze (headspace do 210°C) Perkin Elmer HS40XL (možnost priklopa na oba GC sistema)

 • MS sistem QTRAP 4000, Applied Biosystems

 • IC sistem ICS 3000, Dionex

 • CE: Spectra Physics Spectra Phoresis 500 z UV-Vis detektorjem

 • Avtomatski vzorčevalnik: TLC automatic sampler 4, Camag

 • Sistema za polavtomatsko nanašanje: Linomat IV in Linomat 5, Camag

 • Denzitometer: TLC scanner 3, Camag

 • Sistem za video dokumentacijo in vrednotenje TLC kromatogramov: DigiStore 2 documentation system

 • SPE: Zymark Rapid Trace

 • Dvo-žarkovni UV/Vis spektrofotometer LAMBDA 45, PerkinElmer