D06 Odsek za prehrambeno kemijo

Sodelovanje z industrijskimi in drugimi partnerji

Sodelovanje poteka s slovenskimi podjetji:

 • Lek d.d., Ljubljana

 • Krka d.d., Novo mesto

 • Valens int. d.o.o., Ljubljana

 • Fructal d.d., Ajdovščina

 • Pivovarna Union d.d., Ljubljana

 • BIA Separations d.o.o., Ljubljana

 • Perutnina Ptuj d.d., Ptuj

 

in institucijami:

 • Klinični center, Ljubljana

 • Veterinarska fakulteta, Univerza v Ljubljani

 • Veterinarska klinika, Ljubljana

 • Zavod za zdravstveno varstvo Maribor

 • Biotehnična fakulteta, Univerza v Ljubljani

 • Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije, Ljubljana

 • Nacionalni inštitut za biologijo, Ljubljana

 • Agencija Republike slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja

 • Fakulteta za farmacijo, Univerza v Ljubljani