D11 Odsek za molekularno biologijo in nanobiotehnologijo

Področja dejavnosti Odseka za molekularno biologijo in nanobiotehnologijo

Raziskave Odseka za molekularno biologijo in nanobiotehnologijo potekajo v okviru programske skupine "Molekulske interakcije" (P1-0391) v naslednjih sklopih:

Raziskave odseka D11 potekajo v šestih manjših laboratorijih (genski laboratorij, proteinski preparativni laboratorij, proteinski analitski laboratorij, laboratorij za kristalizacijo bioloških makromolekul, glivni laboratorij in laboratorij za celične kulture). Odsek D11 je odlično opremljen za naslednjo raziskovalno dejavnost:

  • Molekulska biologija: naprava za PCR GeneAmp PCR System 2700 (Applied Biosystems), naprava za verižno reakcijo s polimerazo v realnem času LightCycler 480 (Roché), sistem za denzitometrijo ProExpress Imaging System (Perkin Elmer), sistem za dokumentacijo gelov (Chemi Doc, BIO-RAD)
  • Produkcija in čiščenje proteinov: oprema za izražanje proteinov v E. coli, P. pastoris in insektnih celicah, 2 računalniško vodena laboratorijska bioreaktorja (Applikon), 5 preparativnih sistemov za kromatografsko ločevanje proteinov (GE Healtcare, Knauer), 1 analitski HPLC sistem (Waters), 1 analitski UPLC sistem (Waters), hladilne kapacitete (hladna soba, hladilniki, skrinje -20°C do -80°C)
  • Biofizikalna karakterizacija proteinov: 1 UV/VIS spektrofotometer (Agilent), Fluorimeter (PTI), CD-spektrometer Chirascan CD spectrometer (Applied Photophysics, konzorcij), izotermalni titracijski kalorimeter VP-ITC (MicroCal, konzorcij), termoforeza MST (Nanotemper, konzorcij), naprava za elektrofiziološke meritve Orbit mini (Nanion), mikrotehtnica QCM (Novaetech)
  • Celična biologija: 3 laminariji (BSL 2, Iskra PIO), 2 CO2 inkubatorja (Binder, Thermo), čitalec miktotitrnih plošč (BMG), rabot za pipetiranje (Precision BioTek), banka za shranjevanje v tekočem dušiku (Biosafe), pretočni citometer z možnostjo sortiranja celic (Beckman Coulter, konzorcij), fluorescenčni mikroskop s sistemom za slikanje (Zeiss ), konfokalni mikroskop (Leica TCS SP5, konzorcij)
  • Kristalizacija bioloških makromolekul: prostor s konstantno temperaturo (20°C), primeren za ročno kristalizacijo, opremljen s steromikroskopom (Nikon)