D11 Odsek za molekularno biologijo in nanobiotehnologijo

Sodelovanje z industrijskimi in drugimi partnerji

 

 

 

Druga sodelovanja

  • Infrastrukturni center za raziskave molekulskih interakcij, Katedra za biokemijo, Oddelek za biologijo, Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani
  • Katedra za biokemijo in kemijo živil, Oddelek za živilstvo, Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani (prof. dr. Nataša Poklar  Ulrih)
  • Služba za alergologijo, revmatologijo in klinično imunologijo, Pediatrična klinika, Univerzitetini klinični Center Ljubljana (prof. dr. Tadej Avčin, dr. med.)
  • Katedra za farmacevtsko kemijo, Fakulteta za farmacijo, Univerza v Ljubljani, Ljubljana (prof. dr. Stanislav Gobec, mag. farm.)
  • Inštitut za biokemijo, Medicinska fakulteta, Univerza v Ljubljani
  • Veterinarska fakulteta, Univerza v Ljubljani