Skip to main content

Odseki

Molekularni in sintezni inflamasomi

Člani skupine:

dr. Iva Hafner Bratkovič, vodja skupine

dr. Taja Železnik Ramuta, podoktorska raziskovalka

Elvira Boršić, doktorska študentka

Sara Orehek, doktorska študentka

Osrednja tema naših raziskav so inflammasomi, močni citosolni vnetni kompleksi, ki pomembno prispevajo k obrambi proti škodljivim mikrobom, vendar pa jih aktivirajo tudi različni endogeni aktivatorji, kar vodi do vnetja pri različnih nenalezljivih boleznih, povezanih s staranjem. Aktivacija inflamasoma vodi do aktivacije vnetnih kaspaz, ki nato aktivirajo vnetna citokina IL-1ß in IL-18 ter gasdermin D. Slednji tvori pore v celični membrani, kar sproži nekrotično celično smrt, piroptozo. Inflamasome lahko načrtujemo tudi de novo in s tem bodisi pridobimo pomemben vpogled v mehanizme naravnih aktivacijskih poti ali pa pomagamo našemu imunskemu sistemu pri boju proti grožnjam, ki sicer ostanejo neodkrite, kot je rak.

Študentje, ki se želite pridružiti našemu prizadevanju, pišite na naslov iva(pika)hafner(afna)ki(pika)si.

Nedavne objave:

Evavold1, CL, Hafner Bratkovič1, I, Devant, P, DʼAndrea, JM., Ngwa, EM, Boršić, E, Doench, JG, Lafleur, MW, Sharpe, AH, Thiagarajah, JR, Kagan, JC. Control of gasdermin D oligomerization and pyroptosis by the Ragulator-Rag-mTORC1 pathway. Cell (2021), 184 (17): 4495-4511. DOI: 10.1016/j.cell.2021.06.028   1equal contribution

Devant1, P, Boršić1, E,  Ngwa1, EM, Xiao, H., Chouchani, ET, Thiagarajah*,JR, Hafner-Bratkovič*,I,  Evavold*, CL,  Kagan*, JC. Gasdermin D pore-forming activity is redox sensitive. Cell Reports (2023), 42(1):112008.  DOI: 10.1016/j.celrep.2023.112008  1equal contribution

Hafner Bratkovič*, I, Sušjan, P, Lainšček, D, Tapia-Abellán, A, Cerović, Ko, Kadunc, L, Angosto-Bazarra, D, Pelegrin, P, Jerala*, R. NLRP3 lacking the leucine-rich repeat domain can be fully activated via the canonical inflammasome pathway. Nature communications (2018), 9: 5182 DOI: 10.1038/s41467-018-07573-4

Sušjan, P, Lainšček, D, Strmšek, Ž, Hodnik, V, Anderluh, G, Hafner Bratkovič, I*. Selective inhibition of NLRP3 inflammasome by designed peptide originating from ASC. The FASEB journal (2020), 34(8):11068-11086. CI 4/4 DOI: 10.1096/fj.201902938RR

Sušjan, P, Benčina, M, Hafner Bratkovič, I*. Differential effect of extracellular acidic environment on IL−1βIL−1β released from human and mouse phagocytes. International journal of molecular sciences (2020), 21 (19):7229-1-7229-16. CI 6/7 DOI: 10.3390/ijms21197229

 

Vabilo na 8. simpozij SID

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava