Skip to main content

Odseki

Alps4GreenC

NAZIV PROJEKTA: Izvedbene poti za trajnostno proizvodnjo zelenega ogljika v alpski regiji

TRAJANJE PROJEKTA: 1.9.2022-29.2.2024

VODJA PROJEKTA: dr. Blaž Likozar

KRATEK OPIS PROJEKTA:

Biooglje in zeleni ogljik iz ostankov biomase lahko pomembno prispevata k zmanjšanju energetske odvisnosti alpske regije, njene občutljivosti na podnebne spremembe in izgubo biotske raznovrstnosti. Projekt Alps4GreenC prispeva k ustvarjanju pogojev za energetsko zadostnost in zaščito podnebja v regiji z ustvarjanjem okolja za transnacionalno uporabo ostankov biomase. S političnimi priporočili in pilotno proizvodnjo zelenega ogljika projekt raziskuje možnosti za pretvorbo biomase in predlaga transnacionalne vrednostne verige, ki temeljijo na biooglju. To prvo transnacionalno sodelovanje za ustvarjanje vrednostne verige za proizvodnjo biooglja bo omogočilo prepoznavanje in izboljšanje ustreznih tehnologij za pretvorbo biomase ter prehod na zelene, post-ogljične pristope.

PARTNERJI V PROJEKTU:

Kemijski inštitut, Slovenija (koordinator)

Štajerska gospodarska zbornica, Slovenija

BEST – Bioenergy and Sustainable Technologies GmbH, Avstrija

Free University of Bolzano, Italija

BioBASE GmbH, Avstrija

AIEL - Italian Agroforestry Energy Association, Italija

VREDNOST PROJEKTA: 740.866,00 EUR

SPLETNA STRAN: https://www.alpine-space.eu/project/alps4greenc/

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava