Skip to main content

Odseki

H2GreenFUTURE

 

NAZIV PROJEKTA Obravnavanje izzivov v procesu razvoja vodikovih tehnologij za prehod v ogljično nevtralno družbo v Sloveniji in Avstriji

TRAJANJE PROJEKTA: 01.12.2023 - 30.11.2026

PROJECT BUDGET: 1.341.271,09€

ESSR SOFINANCIRANJE: 1.073.016,87 EUR

 

KRATEK OPIS PROJEKTA:

H2GreenFUTURE je projekt, namenjen reševanju izzivov, povezanih z razvojem vodikovih tehnologij za prehod v ogljično nevtralno družbo v Sloveniji in Avstriji. Projekt se zaveda vse večjega vpliva podnebnih sprememb in poudarja potrebo po zmanjšanju emisij toplogrednih plinov in prilagajanju nizkoogljičnim tehnologijam, kot je vodik.

Ključni vidiki projekta vključujejo razvoj pilotne infrastrukture za vodikove tehnologije, spodbujanje razvoja znanj in kompetenc v podjetjih in pri študentih ter oblikovanje celovitega inovacijskega ekosistema s stabilnim zakonodajnim okvirom. Pristop "četverne vijačnice", ki vključuje sodelovanje politike, industrije, znanosti in civilne družbe, je osrednji element strategije projekta.

Projektne dejavnosti so osredotočene na tri stebre: raziskave in inovacije, znanje in kompetence ter uvedbo preizkuševalnih mehanizmov za prilagoditev predpisov za razvoj prebojnih inovacij. Vključuje čezmejni H2 demo - pilotni projekt za opredelitev ovir na čezmejnem območju, regulativni peskovnik za vzpostavitev zakonodajnega okvira ter dejavnosti ozaveščanja in prenosa znanja.

H2GreenFUTURE je skladen z Akcijskim načrtom za vodikove tehnologije v Interreg regiji Slovenija-Avstrija, ki je nastal v okviru projekta H2GreenTECH (Interreg SI-AT). Stalno čezmejno sodelovanje, inovativni pristopi, kot so pilotni prikazi in regulativni peskovniki, ter kombinacija digitalnih in tradicionalnih izobraževalnih metod poudarjajo zavezanost projekta k spodbujanju razvoja vodikovih tehnologij v regiji.

Glavni rezultati projekta H2GreenFUTURE so:

  1. Čezmejni H2 demonstracijski pilotni projekt in Načrt za tehnološko čezmejno sodelovanje na področju vodika
  2. Simulacija H2 regulativnega peskovnika in H2GreenFUTURE Policy Brief
  3. Pilotno izvajanje programa usposabljanja  H2GreenFUTURE

 

PROJEKTNI KONZORCIJ:

KI - Kemijski inštitut, vodilni partner

ŠGZ - Štajerska gospodarska zbornica

FB - Forschung Burgenland GmbH

TU Graz - Graz University of Technology

CUAS - Fachhochschule Kärnten GmbH

RRA Zasavje - Regionalna razvojna agencija Zasavje

 

H2GreenFUTURE projekt je v okviru Interreg programa Slovenija-Avstrija sofinanciran s sredstvi Evropskega sklada za regionalni razvoj.

 

 

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava