Skip to main content

Odseki

H₂GreenTECH

NAZIV PROJEKTA: Krepitev R&I na področju prebojnih vodikovih tehnologij s čezmejnim sodelovanjem podjetij, R&R centrov in visokošolskim izobraževanjem

TRAJANJE PROJEKTA: 01.03.2020 - 31.08.2022

VODJA PROJEKTA: dr. Blaž Likozar

KRATEK OPIS PROJEKTA:

»Vodik je ključna tehnologija za doseganje evropskih klimatskih in energetskih ciljev.« (Maroš Šefčovič, podpredsednik EK Energija). Transportni sektor v Sloveniji in Avstriji je popolnoma odvisen od fosilnih goriv. Za dosego ciljev EU pri energetskem prehodu je na področju podpore razvoju vodikove tehnologije nujno povezovanje strokovnega znanja raziskovalnih centrov in MSP. GLAVNI CILJ projekta H₂GreenTECH je tako okrepitev regionalnega sodelovanja na področju vodikovih tehnologij s čezmejnim sodelovanjem podjetij, R&R centrov in visokošolskim izobraževanjem. Projekt čezmejni IZZIV razdrobljenosti in velik potencial R&R vodikovih tehnologij v prometu na programskem območju naslavlja s tremi SPECIFIČNIMI CILJI:

  1. Izboljšati dostop in rabo raziskovalne infrastrukture vodikovih tehnologij v Sloveniji in Avstriji z vzpostavitvijo enotne vstopne točke HYDROGEN CENTER za podjetja, raziskovalce in študente, z jasno strategijo delovanja in akcijskim načrtom do leta 2025.

  2. Krepiti kompetence podjetij, R&R centrov in visokošolskih izobraževalnih središč z izvajanjem skupnih čezmejnih projektov R&R vodikovih tehnologij v okviru vzpostavitve treh demonstracijskih modelov za praktičen prikaz razvitih prototipov in izobraževalnega modula.

  3. Izboljšati čezmejno sodelovanje med raziskovalnimi inštituti, podjetji in javnimi upravami z razvojem Akcijskega načrta za spodbujanje nizkoogljične tehnologije v Sloveniji in Avstriji z zavezo k izvajanju načrta in diseminacije.

Z inovativnim pristopom četverne vijačnice medsektorsko partnerstvo vzpostavlja nujno potrebno enotno vstopno točko, preko katere bo MSP omogočen dostop do okvirnih, raziskovalnih in analitičnih tehnologij, ki bo spodbudila rast in razvoj sektorja vodikove tehnologije na območju Štajerska-Gradiščanska-Koroška v Sloveniji in Avstriji. Projekt sloni na vsebinskem pristopu »od spodaj navzgor«, edinim uspešnim z dolgoročnimi učinki. Izboljšana inovacijska kapaciteta vseh deležnikov prispeva k večji konkurenčnosti za programsko območje pomembne vodikove tehnologije.

Ključni rezultati projekta H₂GreenTECH so:

  1. Izboljšana in učinkovita podpora za boljši dostop in rabo raziskovalne infrastrukture vodikove tehnologije za čezmejne R&R centre, podjetja in študente.

  2. Okrepljene kompetence podjetij, R&R centrov in visokošolskih izobraževalnih središč z izvajanjem skupnih čezmejnih projektov R&R vodikovih tehnologij.

  3. Izboljšano čezmejno sodelovanje med raziskovalnimi institucijami, podjetji in javnimi upravami za spodbujanje inovacij nizkoogljične tehnologije.

 

PARTNERJI V PROJEKTU:

KEMIJSKI INŠTITUT, vodilni partner

MIZŠ, Ministrstvo za izobraževanje znanost in šport RS

ŠGZ, Štajerska gospodarska zbornica

TU GRAZ, Graz University of Technology

SILENT QUO GmbH, Villach

FORSCHUNG Burgenland

CARINTHIA UNIVERSTIY OF APPLIED SCIENCES

 

VIŠINA SKUPNIH STROŠKOV PROJEKTA: 584.500,00€

ZNESEK SOFINANCIRANJA PROJEKTA: 496.825,00€

Projekt H₂GreenTECH se v okviru Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija/Avstrija sofinancira iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava