Skip to main content

Odseki

Analizna oprema

GCMS-QP2010 Ultra (Shimadzu)

Plinski kromatograf z masnim spektrometrom ter dodatnim FID detektorjem.

Nexis GC-2030 (Shimadzu)

Plinski kromatograf s FID detektorjem.

GC/MSD Agilent 5975C Series (Agilent Technologies)

GC Agilent 7890 A (Agilent Technologies)

490 Micro GC (Agilent)

Micro GC Fusion (Inficon)

HPLC Agilent 1100 (Agilent Technologies)

HPLC Agilent 1100 (Agilent Technologies) je namenjen identifikaciji posameznih komponent v mešanici, z možnostjo uporabe širokega spektra kolon in mobilnih faz.

UltiMateTM 3000 UHPLC z DAD—RI (Thermo Scientific)

UHPLC Thremo Scientific Ultimate 3000 z detektorji (DAD, RI, CAD) z zbiralcem frakcij je namenjen separaciji, identifikaciji in kvantifikaciji posameznih komponent v mešanici, z možnostjo uporabe širokega spektra kolon in mobilnih faz.

Spectrum 100 FT-IR (PerkinElmer)

Je več funkcionalni FT-IR merilec. Deluje v območju valovnih števil 7800 do 370 cm-1. Ima vgrajena dva detektorja (DTGS in MCT). Uporaben je za merjenje vzorcev s transmisijskimi in refleksijskimi tehnikami. S pretočno celico lahko analiziramo sestavo produktnih plinov.

DiffusIR modul (PIKE Technologies)

Pike DiffusIR modul je namenjen merjenju IR spektrov na površini katalizatorjev v reakcijskih pogojih pri temperaturah do max 900 °C.

UV-VIS Lambda 40P (PerkinElmer)

UV-VIS spektrofotometer Lambda 40P (PerkinElmer) omogoča merjenja UV-VIS spektra v območju med 190 nm do 900 nm v tekočih in pastoznih trdnih prašnatih vzorcih. Dodatna oprema: PE FIAS modul za avtomatsko vzorčenje, pretočna celica, ATR sonda.

ATR FT—IR Spectrum Two (PerkinElmer)

ATR FT-IR spectrometer Spectrum Two (PerkinElmer) with LiTaO3 detector equipped with software Spectrum 10TM is designed for quantitative analysis of solid or liquid materials in wave length range from 350 - 8300 cm-1.

NMR spektrometer Spinsolve 60 Benchtop (Magritek)

Spinsolve 60 NMR spektometer, 60 MHz, opremljen s programsko opremo Spinsolve, je namenjen določanju vsebnosti in čistosti vzorca ter njegove molekularne strukture; zagotavlja visoko kakovostne 1H in 19F NMR spektre.

TOC Analizator (Rosemount-Dohramm DC 190)

TOC Analizator Rosemount-Dohramm DC 190 meri od 0.1 do 5000 ppm C, za tekoče in trdne vzorce.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava