Skip to main content

Odseki

Oprema za karakterizacijo

AutoChem II (Micromeritics Instrument Corp.)

AutoChem II Micromeritics je namenjen karakterizaciji katalizatorjev na osnovi merjenja kemisorpcije pri temperaturno programiranih reakcijah.

ASAP 2020 (Micromeritics Instrument Corp.)

ASAP 2020 Accelerated Surface Area and Porosimetry System je namenjen merjenju površine in poroznosti različnih materialov. Zaradi visokovakuumskega sistema zagotavlja visoko resolucijo tudi v območju od 0.35 do 3 nm, zato je zelo primeren za karakterizacijo mikroporoznih materialov (kovinsko organski materiali, aktivno oglje in zeoliti).

Visokotlačna ravnotežna celica (made in-house)

Visokotlačna ravnotežna celica (made in-house) je prvenstveno namenjena določanju faznih ravnotežij pri visokih tlakih z uporabo različnih eksperimentalnih metod ter za določevanje kritičnih točk v več-komponentnih mešanicah. Meritve lahko izvajamo pri konstantnem ali spremenljivem volumnu celice, pri tlakih do 350 bar in temperaturi do 200˚C. Z omenjeno aparaturo lahko študiramo in načrtujemo separacijske in reakcijske procese tudi v bližini ali pod superkritičnimi pogoji.

SEM mikroskop (Carl Zeiss)- solastniki

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava