Skip to main content

Odseki

Reakcijski kalorimeter RC1e z in-situ FTIR (ReactIR 45 m) in FBRM (Lasentec D600 tip L) sondami (Metler Toledo)

Reakcijski kalorimeter RC1e (3 L ali 200 mL) je visoko zmogljiv termostat, ki omogoča razvoj kemijskih procesov pod enakimi pogoji kot v proizvodnji. S programsko opremo, ki se uporablja za krmiljenje RC1e, kontroliramo celoten proces z natančnim termostatiranjem (temperaturni interval termostatske tekočine od -90°C do +250°C), mešanjem, doziranjem in uravnavanjem pritiska v reaktorju. Poleg nadzorovanja procesnih parametrov nam RC1e omogoča tudi termodinamske lastnosti pripravkov in procesov (eksotermnost, endotermnost procesa, cp reaktantov in produktov).

Visokotlačni mešalni reaktor (Parr)

Visokotlačni mešalni reaktor (Parr) volumna 1900 mL je namenjen za izvajanje kemijskih reakcij v kapljevinasti fazi pri tlakih do 300 bar in temperaturah do 315 °C. Ker je narejen iz titana (Ti & SS-316) je primeren za študije čiščenja/oksidacije polutantov, ki se pojavljajo v odpadnih vodah.

Sistem petih paralelnih reaktorjev s strnjenim slojem (built in-house)

Reaktorski sistem petih paralelnih 5 mL reaktorjev (SS-316) s strnjenim slojem je namenjen sočasnemu testiranju katalitskih lastnosti materialov (aktivnost, selektivnost, stabilnost) do 500 °C in 200 bar. Hitro analizo produktov omogoča dvokanalni Agilent 490 Micro GC.

Mešalni reaktor (Autoclave engineers)

Mešalni reaktor (Autoclave engineers), SS-316, volumna 300 mL je namenjen za izvajanje kemijskih reakcij (Batch, Semi-batch, CSTR) v različnih fazah (G-L, G-S, L-S, G-L-S) pri tlakih do 345 bar in temperaturah do 510 °C. Možna direktna verifikacija produkta s GC ali FTIR analizo.

Vrtljiva reaktorska postaja s šestimi reaktorji (Carousel 6 Plus Reaction Station, Radleys)

Vrtljiva reaktorska postaja je sestavljena iz šestih 100 mL reaktorjev, ki so namenjeni reakcijam večih vzorcev s kontrolirano temperaturo (do 180 °C) in mešanjem, do max 700 rpm, v inertni atmosferi.

Sistem šestih paralelnih šaržnih reaktorjev (Parr)

Dva reaktorska sistema, vsak s po šestimi reaktorji, volumna 75 mL  z možnostjo mešanja so namenjeni izvajanju kemijskih reakcij (Batch, Semi-batch, CSTR) v različnih fazah (G-L, G-S, L-S, G-L-S) pri tlakih do 200 bar in temperaturah do 300 °C.

Sistem treh paralelnih mikro šaržnih reaktorjev (Parr)

Reaktorski sistem s 6 mikro reaktorji, volumna 10 mL z možnostjo mešanja so namenjeni izvajanju kemijskih reakcij na manjši skali (Batch, Semi-batch, CSTR) v različnih fazah (G-L, G-S, L-S, G-L-S) pri tlakih do 200 bar in temperaturah do 300 °C.

Microactivity—Reference (PID End&Tech)

Microactivity-Reference je avtomatiziran in računalniško voden cevni reaktor s strnjenim slojem (Autoclave Engineers) za testiranje katalizatorjev pri različnih temperaturah do 700 °C, tlakih do 100 bar ter pretokih (tekočina, plin).

Sistem šestih paralelnih šaržnih reaktorjev (AMAR)

Reaktorski sistem z visokim hitrostnim gradientom (made in-house)

Reaktorski sistem z visokim hitrostnim gradientom za določitev mikrokinetičnih mehanizmov in reakcijske kinetike.

Plazemsko-katalitska reaktorja (reaktor z dielektričnim dvoslojem in reaktor z iskro) (made in-house)

Plazemsko-katalitska reaktorja (reaktor z dielektričnim dvoslojem in reaktor z iskro) sta namenjena uporabi za valorizacijo metana. Z uporabo CO2 se iz metana pridobiva sintezni plin, z O2 pa metanol in formaldehid. Za oba procesa preučujemo reakcijsko kinetiko in vpliv procesnih parametrov ter uporabe različnih katalizatorjev.

Visokotlačni termogravimeter z GCMS (Rubotherm)

Reaktor opremljen s tehtnico oziroma možnostjo termogravimetrične analize, pri čemer so glavne zahteve sorazmerno široko območje obratovalnih temperatur, tlakov in pretokov nosilnih plinov. Druga nujna značilnost je možnost uvajanja tako ali drugače agresivnih (oksidativnih, reduktivnih, korozivnih...) plinov v reaktorski del brez poškodbe tehtnice.

Pretočni reaktor s strnjenim slojem (made in-house)

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava