Skip to main content

Odseki

Področja dejavnosti

Študij kemijskih pretvorb različnih izhodnih spojin v želene produkte v homogenih in heterogenih kataliziranih ali nekataliziranih sistemih. Teoretična določitev termodinamskih možnosti za potek pretvorb in eksperimentalna določitev kinetičnih parametrov poteka teh pretvorb. Ker v praksi večina fizikalnih in kemijskih pretvorb poteka v večfaznih sistemih, je velik del raziskav namenjenih študiju interakcij kemijske kinetike s transportnimi pojavi.

 

Raziskave potekajo s poudarkom na:

  • Valorizaciji ogljikovega dioksida: poudarek je na iskanju primernih katalizatorjev za konverzijo CO2 v kemikalije z dodano vrednostjo, kot so metan in metanol.
  • Valorizaciji lahkih ogljikovodikov: delamo na konverziji metana v sintetični plin in tekoča goriva s tehnologijo reaktorja na plazmo.
  • Bio-rafiniranju/ valorizaciji kemikalij na biološki osnovi: biomasa je kot obnovljiv vir še zelo neizkoriščena, zato se osredotočamo na valorizacijo večih vrst biomase, od lignocelulozne do morske biomase, njeno frakcionacijo, depolimerizacijo v osnovne gradnike in nenazadnje tudi njeno pretvorbo v kemikalije z dodano vrednostjo tako eksperimentalno kot z modeliranjem.
  • Elektrifikaciji: s pomočjo novih metod karakterizacije in teoretičnega modeliranja si prizadevamo izboljšati elektro-katalitično zasnovo reakcij z izrabo vodnega cikla in CO2 ter dušika.
  • Procesnem inženirstvu za farmacevtsko industrijo: razvoj tehnologij za proizvodnjo čistejših farmacevtskih učinovin in prenos iz laboratorijske na pilotno skalo.

 

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava