D16 Center za validacijske tehnologije in analitiko

Področja dejavnosti

 

CVTA načrtuje in izvaja razvojno-analitske storitve na področju zdravil, kozmetike, okolja in prehrane in drugih vej industrije, ki potrebuje kemijske analize. Njegova dejavnost obsega:

  • razvoj U(H)PLC, GC, IC, TLC, ICP-MS/OES, NMR, KF, He piknometrija, UV-VIS spektrofotometrija in fluorescenčna spektrofotometrija in  analiznih postopkov za validacijo čiščenja proizvodnjih linij ter postopkov za določanje hitrosti raztapljanja,
  • načrtovanje in izvedbo validacij analiznih postopkov,
  • izvajanje analiz in analiznih študij za potrebe kontrole kakovosti izdelkov ter validacij proizvodnih tehnologij in tehnologij čiščenja proizvodne opreme,
  • izvajanje bioanaliznih za študij biorazpoložljivosti oz. bioekvivalentnosti zdravil,
  • validacije analiznih metod in tehnologij z navedenimi tehnikami,
  • izdelavo ekspertnih mnenj in svetovanja na področju dejavnosti,
  • "trouble shooting" in optimizacija analiznih postopkov.

Aktivnosti potekajo v skladu s standardi dobre laboratorijske in dobre proizvodne prakse (GLP in GMP).