D16 Center za validacijske tehnologije in analitiko

Poslanstvo

Misija CVTA: standard dobre proizvodnje prakse (GMP kemijske analize, razvoj in raziskave, validacije in verifikacije analiznih postopkov).

Vizija CVTA: postati zunanji partner evropskim farmacevtskim podjetjem.

Vrednote CVTA: usmerjenost k stranki, kvaliteta, odzivnost, zanesljivost.

Ambicija CVTA v naslednjih petih letih je, da bo s povečevanjem obsega dela, poleg industrijskih projektov, na projekte, ki jih razpisuje EU, omogočil dodatno zaposlovanje in izobraževanje najbolj talentiranim kadrom ob zaključku dodiplomskega in podiplomskega študija kemije in sorodnih ved, ter povečeval svoj obseg dela na maksimalno 17 zaposlenih. S tem bi bilo omogočeno stabilno delovanje CVTA z vsemi pridruženimi odseki, hkrati pa bi bila to lahko, ob interesu vlade, odskočna deska za ustanovitev samostojnega »spin off« podjetja, ki bi deloval izključno na trgu in povečeval obseg dejavnosti v skladu s povpraševanjem.

V zvezi z delovanjem in videnjem stavrnosti v CVTA, smo malenkostno spremenili Heraklitov rek na način, da še bolj jasno reflektira svet v katerem delujemo in kot ga dejansko čutimo: »the only constant is a constant challange« in s tem želeli poudariti razumevanje, da se vse konstantno / neprestano spreminja, mi pa smo lahko bodisi snovalci teh sprememb bodisi se na te spremembe odzivamo, jih predvidimo in se jim prilagajamo.