D16 Center za validacijske tehnologije in analitiko

Center za validacijske tehnologije in analitiko

KLJUČNE DEJAVNOSTI LABORATORIJA

  • Optimizacija in razvoj analitskih metod (UV-VIS, TLC, HPLC, U(H)PLC, GC-FID/TCD/MS, testi raztapljanja, ICP/MS, ICP/OES, IC, NMR, He-piknometrja)
  • Študije pospešene stabilnosti (UV-VIS, TLC, HPLC, U(H)PLC, GC-FID/TCD/MS)
  • Validacija in prenos analitskih metod in GLP-analize (UV-VIS, TLC, HPLC, U(H)PLC, GC-FID/TCD/MS, testi raztapljanja, ICP/MS, ICP/OES, IC, NMR, He-piknometrja)
  • Kvalitativne in kvantitativne analize izdelkov z validiranimi analitskimi postopki v GMP-okolju in izdajanje certifikatov ustreznosti

 

 GLAVNI DOSEŽKI V LETU 2015

 

 

  

CVTA je v letu 2015 s sofinanciranjem EU (Evropski sklad za regionalni razvoj) uspel »tektonski premik« z obnovo prostorov celotnega vzhodnega krila v drugem nadstropju stare stavbe KI. To krilo je prej uporabljala FKKT za vaje in je bilo od izgradnje KI pa do danes brez vidnejših investicij v infrastrukturo. Z obnovo smo omogočili širitev oddelka s cca 140 na cca 450 m2. Poleg tega je CVTA v letu 2015 z lastnimi sredstvi zaključil tudi izgradnjo sodobnega ognjevarnega GMP arhiva (s 450 tekočimi metri polic) za potrebe oddelka in naročnikov v prostorih Preglovega centra. Vrednost celotne investicije v letu 2015 je znašala skoraj 1.9 miliona eurov.

 

S to investicijo smo, poleg popolnoma novih prostorov in laboratorijev, pridobili tudi novo opremo, ki omogoča vzdrževanje ustreznih klimatskih pogojev v laboratorijih in pisarnah, novo laboratorijsko in pisarniško pohištvo, 10 digestorijev, omare z odsesovanjem, opremo za delo s substancami občutljivimi na svetlobo, prostore za sprejem, shranjevanje in obdelavo vzorcev, tehtalni prostor s komoro za delo z nevarnimi kemikalijami, pralnico steklenga laboratorijskega inventarja, prostor za skladiščenje kemikalij, prehodni arhiv z javljalnikom požara in plinskim gašenjem, tri pisarne in študijsko sobo, ter laboratorije za plinsko kromatografijo, tekočinsko kromatografijo, tenkoplastno kromatografijo in laboratorij za teste raztapljanja, ognjevaren prostor s plinskim gašenjem za računalniško mrežo in serverji za zagotavljanje integritete podatkov CVTA. Poleg opreme smo pridobil nekaj laboratorijskih instrumentov in sicer:HPLC in GC-MS kromatograf, ter dve napravi za teste profilov raztapljanja z avtomatskim vzorčevalnikom.

 

Investicija pomeni izboljšanje kvalitete dela in delovnega okolja, varnosti zaposlenih in potencial za širitev dejavnosti ter uvajanje novih tržno zanimivih analitskih platform/tehnik.