Skip to main content

Skupno

Kemijski inštitut je mednarodno priznana raziskovalna organizacija na področju kemije in sorodnih disciplin. Naši zaposleni so najdragocenejši kapital inštituta, saj so ključni dejavnik uspešnega delovanja v preteklosti in zagotovilo za nadaljnji uspeh in razvoj inštituta v prihodnosti.

Inštitut je nosilec certifikata Družini prijazno podjetje. Zavedamo se, da je našim zaposlenim poleg uspeha na poklicnem področju pomembno tudi družinsko življenje, zato je uvajanje stalnih izboljšav za lažje usklajevanje teh sfer osnova naše politike razvoja zaposlenih.

Certifikat Družini prijazno podjetje predstavlja družbeno odgovoren princip upravljanja ter zagotavlja kratkoročne in dolgoročne pozitivne učinke usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja zaposlenih.                                                                         

Pridobitev certifikata je svetovalno-revizorski postopek, ki ima funkcijo ocenjevanja ter svetovanja delodajalcem, katera orodja uporabljati za boljše upravljanje s človeškimi viri v kontekstu usklajevanja poklicnega in družinskega življenja zaposlenih.

Skozi notranji postopek podjetje oz. institucija določi in uresniči izbrane cilje in ukrepe. Glede na notranjo oceno dejanskega stanja se, s pomočjo zunanjega ocenjevalca/svetovalca, določi načrt vpeljave ukrepov, katerih cilj je izboljšanje upravljanja delovnih procesov in kakovosti delovnega okolja za boljše usklajevanje poklicnega in družinskega življenja.

Implementirani ukrepi Kemijskega inštituta v okviru izvajanja Certifikata Družini prijazno podjetje:

 • Načrtovanje letnega dopusta – pri načrtovanju letnega dopusta se upošteva šolske počitnice otrok zaposlenih in dopust partnerja (v primeru kolektivnega dopusta partnerja).
 • Obdaritev otrok zaposlenih – Kemijski inštitut obdari otroke zaposlenih ob rojstvu in letno obdaruje otroke ob novem letu.
 • Fleksibilni dnevni odmori – odmori med delovnim časom, so lahko v dogovoru s sodelavci in vodjo, poljubno dolgi in ob poljubni uri, da lahko zaposleni opravijo krajše zasebne obveznosti, brez koriščenja posebnih odsotnosti z dela, s tem, da se ta čas odsotnosti ustrezno nadomesti. V tem času si zaposleni uredijo nadomeščanje.
 • Dan odprtih vrat – Kemijski inštitut organizira Dan odprtih vrat, na katerega so vabljeni svojci zaposlenih, za katere so pripravljene posebne ponudbe (npr. posebna vodstva, animacije).
 • Razvoj socialnih veščin za vodilne – vodilni v organizaciji se na seminarjih učijo tako imenovanih socialnih veščin.
 • Možnost izrednega dela doma – zaposlenim se v izrednih okoliščinah lahko odobri delo od doma za del delovne obveznosti.
 • Razvoj socialnih veščin za vodilne – vodilni v organizaciji se na seminarjih učijo tako imenovanih socialnih veščin.
 • Psihološko svetovanje in pomoč – Kemijski inštitut na željo zaposlenega omogoči anonimno zunanjo strokovno pomoč v primeru psihičnih težav, prav tako pa lahko nudi skupinsko psihološko pomoč oz. coaching za zaposlene, katerih narava dela je lahko zelo stresna ali pa jih do tovrstnih težav pripeljejo drugi dogodki.
 • Obveščanje ob izteku pogodbe za določen čas – vodja je dolžan dva meseca pred iztekom pogodbe informirati svoje zaposlene o možnosti podaljšanja oz. prenehanja delovnega razmerja (pomembno tudi iz vidika primopredaje dela)
 • Za mlade imamo razvit program štipendiranja, po zaključenem dodiplomskem izobraževanju pa se lahko vključijo v programe usposabljanj za mlade raziskovalce. Največje znanstveno–raziskovalne uspehe na področju delovanja inštituta nagrajujemo s Preglovimi nagradami: Velika Preglova nagrada za raziskovalno delo, Preglova nagrada za izjemne dosežke in Preglova nagrada za izjemno doktorsko delo.
 • Počitniške ponudbe za šoloobvezne otroke – Kemijski inštitut organizira preživljanje prostega časa v sodelovanju z zunanjo ustanovo (Poletna šola za devetošolce).
 • Aktivno preživljanje prostega časa:

Kemijski inštitut omogoči zaposlenim brezplačen ali ugoden dostop do športnih aktivnosti, kjer se jim ponekod lahko pridružijo tudi družinski člani zaposlenih. Več informacij o tem, katerih športnih in prostočasnih aktivnosti se lahko udeležijo zaposleni, je dostopnih na spletnem naslovu www.ki.si/intranet/prosti-cas/.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava