Oprema

VEČJA OPREMA

Spektrometrijski in sorodni sistemi:

·        elementni masni spektrometer z induktivno sklopljeno plazmo (ICP-MS) (Agilent Technologies, model  7500 ce&cs) opremljen z avtomatskim vzorčevalnikom;

·        elementni masni spektrometer z induktivno sklopljeno plazmo (ICP-MS) (Agilent Technologies, model 4500 plus), opremljen z avtomatskim vzorčevalnikom;

·        atomski emisijski spektrometer z induktivno sklopljeno plazmo (ICP-AES) (Thermo Jarrell Ash, model Atomscan 25) opremljen z ultrazvočnim razpršilcem (Cetac, model U-6000 AT);

·        naprava za lasersko ablacijo (LA) (New Wave Research, model UP 213 A/F); Glitter programska oprema;

·        naprava za brušenje in poliranje vzorcev (Metaserv Autopol 2, model type C);

·        vrstični elektronski mikroskop z visoko ločljivostjo (SEM) (Carl Zeiss, model SUPRA 35 VP), opremljen z energijsko disperzijskim spektrometrom (EDX)  (Oxford Instruments, model Inca 400) /SEM/EDX je skupna oprema več organizacijskih enot na inštitutu/;

·        UV/Vis spektrofotometer (Perkin Elmer, model Lambda 25)

Kromatografski in drugi pretočni analizni sistemi:

·        tekočinski kromatografski modul (Agilent, 1100 Series Systems) z "diode array" detektorjem (DAD) in HP ChemStation programsko opremo;

·        sistem za ionsko kromatografijo (TSP SpectraSystem) opremljen z detektorjema na prevodnost (Schodex CD-5) in UV/Vis spektrofotometrijo (Spectra-Physics System, model UV2000);

·        pretočni injekcijski analizator (FIA) (ASIA Ismatec);

Elektroanalizni sistemi in priprava (mikro)senzorjev:

·        tri elektrokemijske delovne postaje (Eco Chemie, Autolab PGSTAT12/ECD/pX) z GPES in ISEC programsko opremo;

·        prenosni elektrokemijski sistem (PalmSens);

·        invertni optični mikroskop (Eclipse, Nikon) opremljen z digitalno kamero (Pixera), povezano s programsko opremo za slikovno analizo (Scion Image, NIH), in 3-osnim motoriziranim mikromanipulatorjem, povezanim z računalniško vodeno kontrolno enoto (SM 3.25 + MCL 3, Märzhäuser Wetzlar);

·        orodja za mikro-fabrikacijo: enota za vlečenje kapilar, enota za brušenje mikroelektrod, stereo-zoom mikroskop (PZM-HB, WPI), ročni mikromanipulator, antivibracijska miza itd.

·        orodja za elektroanalzo: rotirajoča elektroda z GC, Pt in Au diski ter druge elektrode, tenkoplastna in druge pretočne detekcijske celice, Faradayeve kletke, mikroinjekcijska črpalka, statična živosrebrova kapljajoča elektroda (303A, PAR),  itd.

Sistemi za raziskave aerosolov in atmosferskih kemijskih procesov:

·        nizkotlačni kaskadni impaktorji (Bernerjevega tipa) za vzorčevanje trdnih aerosolov po velikostnih razredih (10-stopenjski, od 15 nm do 10 mm);

·        semi-šaržni mešalni reaktor s termostatiranim vodnim plaščem in avtomatskim pH titratorjem (Metrohm, 751 GPD Titrino) za študij kemijskih reakcij v atmosferski vodni fazi;

·        eksperimentalna laboratorijska naprava, ki jo sestavljajo reakcijska komora, pred-komora, termostatirana kopel povezana s krio-termično plinsko mešalno postajo, termohigrometer, pretočni masni kontroler in merilnik, črpalka itd., za študij reaktivnosti aerosolskih delcev pod kontroliranimi pogoji;

Druga oprema:

·        mikrovalovna pečka za razklope (MLS 1200 MEGA, Milestone).

·        mikro in analizne tehtnice (Sartorius) nameščene v specialno klimatizirani tehtalnici (kontrola temperature in vlage) opremljeni z ionizatorjem;

·        sistem za pripravo čiste in ultračiste vode (Millipore) z Elix in Milli-Q Gradient enotama.