Iskalnik

114 results:
61. Vizualizacija celic in celičnih procesov  
Tags: Optična mikroskopija , Biološke in biokemijske raziskave , Biological and biochemical studies
Vizualizacija celic in celičnih procesov Laboratorij D12 Oprema Konfokalni fluorescenčni mikroskop Področje Biološke in biokemijske raziskave Platforma Mikroskopija Tehnika ...  
62. Kvalitativna in kvantitativna analiza z NMR spektroskopijo v raztopini  
Tags: Organska analiza spojin v raztopini , analysis , Chemical analysis
Kvalitativna in kvantitativna analiza z NMR spektroskopijo v raztopini Laboratorij D15 Oprema 300, 600, 800 MHz Agilent Technologies NMR spektrometer Področje Kemijska analiza ...  
63. Strukturna karakterizacija spojin in nečistot  
Tags: Določitev strukture spojin , analysis , Chemical analysis
Strukturna karakterizacija spojin in nečistot Laboratorij D15 Oprema 300, 600, 800 MHz Agilent Technologies NMR spektrometer Področje Kemijska analiza Platforma  NMR -...  
64. Analiza medmolekulskih interakcij  
Tags: Določitev interakcije med molekulami , analysis , Chemical analysis
Analiza medmolekulskih interakcij Laboratorij D15 Oprema 300, 600, 800 MHz Agilent Technologies NMR spektrometer Področje Kemijska analiza Platforma  NMR - nuklearna magnetna...  
65. Določanje in potrjevanje struktur bioloških makromolekul  
Tags: Biološke makromolekule , analysis , Chemical analysis
Določanje in potrjevanje struktur bioloških makromolekul Laboratorij D15 Oprema 600, 800 MHz Agilent Technologies NMR spektrometer Področje Kemijska analiza Platforma NMR -...  
66. Kvalitativna analiza biosorodnih učinkovin  
Tags: Biosorodne učinkovine , analysis , Chemical analysis
Kvalitativna analiza biosorodnih učinkovin Laboratorij D15 Oprema 600, 800 MHz Agilent Technologies NMR spektrometer Področje Kemijska analiza Platforma NMR - nuklearna magnetna...  
67. Analiza spojin in materialov z NMR spektroskopijo v trdnem stanju  
Tags: Materiali , analysis , Chemical analysis
Analiza spojin in materialov z NMR spektroskopijo v trdnem stanju  Laboratorij D15 Oprema 600 MHz Agilent Technologies NMR spektrometer Področje Kemijska analiza Platforma NMR...  
68. Študije dinamičnih ravnotežij z NMR spektroskopijo  
Tags: Dinamična ravnotežja , analysis , Chemical analysis
Študije dinamičnih ravnotežij z NMR spektroskopijo Laboratorij D15 Oprema 300, 600, 800 MHz Agilent Technologies NMR spektrometer Področje Kemijska analiza Platforma NMR -...  
69. Določanje difuzijskih lastnosti molekul v raztopini z NMR spektroskopijo  
Tags: Difuzija , analysis , Chemical analysis
Določanje difuzijskih lastnosti molekul v raztopini z NMR spektroskopijo Laboratorij D15 Oprema 300, 600, 800 MHz Agilent Technologies NMR spektrometer Področje Kemijska analiza ...  
70. Določanje dinamike biološko pomembnih makromolekul  
Tags: Biološke makromolekule , analysis , Chemical analysis
Določanje dinamike biološko pomembnih makromolekul Laboratorij D15 Oprema 600, 800 MHz Agilent Technologies NMR spektrometer Področje Kemijska analiza Platforma NMR - nuklearna...  
Search results 61 until 70 of 114