Iskalnik

114 results:
71. Rentgenska spektroskopija XRD  
Tags: Praškovna rengenska difrakcija , analysis , XRD analiza , XRD analysis , Chemical analysis
Rentgenska spektroskopija XRD Laboratorij D09 Oprema X-Ray Powder Diffractometer Siemens D5000 X-Ray Powder Diffractometer PANalytical X'Pert PRO MPD X-Ray Powder Diffractometer...  
72. Testiranje katalitskih lastnosti materialov s sočasno analizo plinske faze  
Tags: Katalizatorji , Materiali , Katalizatorji , Catalysts , Materials
Testiranje katalitskih lastnosti materialov s sočasno analizo plinske faze Laboratorij D13 Oprema Sistem petih pretočnih reaktorjev s strnjenim slojem z dvokanalnim Agilent 490 Micro...  
73. Testiranje in optimizacija reakcijskih in separacijskih procesov pri povišanih temperaturih in tlakih (do 350 °C in 200 bar).  
Tags: Reakcije in separacijski procesi , Kemijska tehnologija in inženirstvo , Optimizacija pilotnih procesov , Chemical technology and engineering , Optimization of pilot processes
Testiranje in optimizacija reakcijskih in separacijskih procesov pri povišanih temperaturih in tlakih (do 350 °C in 200 bar). Laboratorij D13 Oprema Sistem šestih (6x250 mL) šaržnih...  
74. Testiranje katalitskih lastnosti materialov pri visokih temperaturi (800°C)  
Tags: Katalizatorji , Kemijska tehnologija in inženirstvo , Optimizacija pilotnih procesov , Chemical technology and engineering , Optimization of pilot processes
Testiranje katalitskih lastnosti materialov pri visokih  temperaturi (800°C) Laboratorij D13 Oprema Pretočni reaktor (PID Eng & Tech) Področje Kemijska tehnologija in...  
75. Testiranje procesov, ki zahtevajo velik temperaturni gradient (tlak do 100 bar)  
Tags: Pretočni rekator , Kemijska tehnologija in inženirstvo , Optimizacija pilotnih procesov , Chemical technology and engineering , Optimization of pilot processes
Testiranje procesov, ki zahtevajo velik temperaturni gradient (tlak do 100 bar) Laboratorij D13 Oprema Pretočni reaktor z velikim temperaturnim gradientom Področje Kemijska tehnologija...  
76. Izvajanje kemijskih reakcij v kapljevinasti fazi pri tlakih do 131 bar in temperaturah do 350 °C  
Tags: Visokotlačni reaktor , Kemijska tehnologija in inženirstvo , Optimizacija pilotnih procesov , Chemical technology and engineering , Optimization of pilot processes
Izvajanje kemijskih reakcij v kapljevinasti fazi pri tlakih do 131 bar in temperaturah do 350 °C Laboratorij D13 Oprema Visokotlačni mešalni reaktor - jeklo (šaržno ali pretočno...  
77. Izvajanje kemijskih reakcij v kapljevinasti fazi pri tlakih do 330 bar in temperaturah do 500 °C  
Tags: Visokotlačni reaktor , Kemijska tehnologija in inženirstvo , Optimizacija pilotnih procesov , Chemical technology and engineering , Optimization of pilot processes
Izvajanje kemijskih reakcij v kapljevinasti fazi pri tlakih do 330 bar in temperaturah do 500 °C Laboratorij D13 Oprema Visokotlačni mešalni reaktor - titan (šaržno ali pretočno...  
78. Sinteze, katalitske reakcije pod ostrejšimi pogoji  
Tags: Visokotlačni reaktor , Kemijska tehnologija in inženirstvo , Optimizacija pilotnih procesov , Chemical technology and engineering , Optimization of pilot processes
Sinteze, katalitske reakcije pod ostrejšimi pogoji Laboratorij D13 Oprema Visokotlačni mešalni reaktor (šaržno ali pretočno obratovanje) 300mL (Parker Autoclave Engineers) Področje ...  
79. Spremljanje reakcij/sintez v sistemih tekoča/tekoča faza ali tekoča/trdna faza (možno tudi pri višjih tlakih in temperaturah)  
Tags: Kemijska kinetika , Kemijska tehnologija in inženirstvo , Optimizacija pilotnih procesov , Chemical technology and engineering , Optimization of pilot processes
Spremljanje reakcij/sintez v sistemih tekoča/tekoča  faza ali tekoča/trdna faza (možno tudi pri višjih tlakih in temperaturah) Laboratorij D13 Oprema RC1e reaktor/kalorimeter z...  
80. Termogravimetrične analize z analizo sproščenih plinov  
Tags: Šaržni reaktor , Kemijska tehnologija in inženirstvo , Optimizacija pilotnih procesov , Chemical technology and engineering , Optimization of pilot processes
Termogravimetrične analize z  analizo sproščenih plinov Laboratorij D13 Oprema Šaržni reaktor z termogravimetrično analizo (Rubotherm) TG - GC MS Področje Kemijska tehnologija in...  
Search results 71 until 80 of 114