Iskalnik

114 results:
81. Vizualno spremljanje faznih ravnotežij, superkritične ekstrakcije ali kemijskih reakcij pri visokih tlakih in temperaturah  
Tags: Kemijska kinetika , Kemijska tehnologija in inženirstvo , Optimizacija pilotnih procesov , Chemical technology and engineering , Optimization of pilot processes
Vizualno spremljanje faznih ravnotežij, superkritične ekstrakcije ali kemijskih reakcij pri visokih tlakih in temperaturah Laboratorij D13 Oprema Visokotemperaturna in visokotlačna celica...  
82. Izvajanje in vizualno spremljanje reakcij/sintez v sistemih tekoča/tekoča faza ali tekoča/trdna faza v območju -30°C do 230°C  
Tags: Kemijska kinetika , Kemijska tehnologija in inženirstvo , Optimizacija pilotnih procesov , Chemical technology and engineering , Optimization of pilot processes
Izvajanje in vizualno spremljanje reakcij/sintez v sistemih tekoča/tekoča  faza ali tekoča/trdna faza v območju  -30°C do 230°C Laboratorij D13 Oprema Računalniško voden steklen...  
83. Izvedba temperaturno programiranih reakcij (trdno/plin) pri visokih temperaturah  
Tags: Kemijska kinetika , Kemijska tehnologija in inženirstvo , Optimizacija pilotnih procesov , Chemical technology and engineering , Optimization of pilot processes
Izvedba temperaturno programiranih reakcij  (trdno/plin) pri visokih temperaturah Laboratorij D13 Oprema Kvarčna cevna peč z možnostjo prepihovanja s plinom (O2, H2, zrak) Področje...  
84. Sušenje in staranje materialov z možnostjo prepihovanja vzorca z inertnim plinom ali zrakom  
Tags: Kemijska kinetika , Kemijska tehnologija in inženirstvo , Optimizacija pilotnih procesov , Chemical technology and engineering , Optimization of pilot processes
Sušenje in staranje materialov z možnostjo prepihovanja vzorca z inertnim plinom ali zrakom Laboratorij D13 Oprema Peč LT9/11 SKM (Nabertherm)  Področje Kemijska tehnologija in...  
85. Merjenje kapacitete katalizatorja v gorivnih celicah  
Tags: Kapaciteta kondenzatorja , Kemijska tehnologija in inženirstvo , Chemical technology and engineering
Merjenje kapacitete katalizatorja v gorivnih celicah Laboratorij D13 Oprema Potenciostat/ galvanostat (Nordic Electrochemistry) Področje Kemijska tehnologija in inženirstvo ...  
86. Testiranje gorivnih celic (tokovne obremenitve do 200 A)  
Tags: Gorivne celice , Kemijska tehnologija in inženirstvo , Chemical technology and engineering
Testiranje gorivnih celic (tokovne obremenitve do 200 A) Laboratorij D13 Oprema CompuCell GT (ElectroChem, Inc.) Področje Kemijska tehnologija in inženirstvo Platforma Materiali ...  
87. Karakterizacija poroznih materialov  
Tags: Porozni materiali , Kemijska tehnologija in inženirstvo , Chemical technology and engineering
Karakterizacija poroznih materialov  Laboratorij D13 Oprema ASAP 2020 (Micromeritics ) Področje Kemijska tehnologija in inženirstvo Platforma Materiali Tehnika Porozni...  
88. Karakterizacija katalitskih materialov  
Tags: Katalizatorji , Kemijska tehnologija in inženirstvo , Chemical technology and engineering
Karakterizacija katalitskih materialov  Laboratorij D13 Oprema AutoChem (Micromeritics) z MS Thermostar (Pfeifer Vacuum) Področje Kemijska tehnologija in inženirstvo Platforma ...  
89. Določanje vsebnosti totalnega in anorganskega ogljika v tekočih in trdnih vzorcih  
Tags: Določitev totalnega ogljika , analysis , Materiali , Chemical analysis , Materials
Določanje vsebnosti totalnega in anorganskega ogljika v tekočih in trdnih vzorcih Laboratorij D13 Oprema Dorhmann DC 190 TOC analizator (Rosemount Analytical) Področje Kemijska analiza...  
90. Določanje vsebnosti totalnega in anorganskega ogljika v tekočih vzorcih  
Tags: Določitev totalnega ogljika , analysis , Materiali , Chemical analysis , Materials
Določanje vsebnosti totalnega in anorganskega ogljika v tekočih vzorcih Laboratorij D13 Oprema  Apollo 9000 TOC analizator (Tekmar/Dohrmann) Področje Kemijska analiza Platforma...  
Search results 81 until 90 of 114