12 results:
1. Produkcija rekombinantnih proteinov v različnih ekspresijskih sistemih  
Tags: Produkcija rekombinantnih proteinov , Biološke in biokemijske raziskave , Biotehnologija , Biological and biochemical studies , • Biotechnology
Produkcija rekombinantnih proteinov v različnih ekspresijskih sistemih Laboratorij D11 Oprema E. coli, P. Pastoris, insektne celice, celične kulture; stresane kulture in 7L bioreaktor ...  
2. Produkcija spremenjenih variant proteinov (mutant) v različnih ekspresijskih sistemih  
Tags: Produkcija mutiranih proteinov , Biološke in biokemijske raziskave , Biotehnologija , Biological and biochemical studies , • Biotechnology
Produkcija spremenjenih variant proteinov (mutant) v različnih ekspresijskih sistemih Laboratorij D11 Oprema Opremljen genetski laboratorij za pripravo genskih konstruktov – plazmidov,...  
3. Izolacija rekombinantnih proteinov z visoko čistostjo  
Tags: Izolacija proteinov , Biološke in biokemijske raziskave , Biotehnologija , Biological and biochemical studies , • Biotechnology
Izolacija rekombinantnih proteinov z visoko čistostjo Laboratorij D11 Oprema Afinitetna kromatografija – IMAC, CEC, AEC, SEC; Ӓkta Purifier in FPLC Področje Biološke in biokemijske...  
4. Proteinska analitika  
Tags: Karakterizacija proteinov , Biološke in biokemijske raziskave , Analiza proteinov , Protein analysis , Biological and biochemical studies
Proteinska analitika Laboratorij D11 Oprema SDS-PAGE, nativna PAGE, IEF, HPLC analize, imunodetekcija s protitelesi - western blot, DSF, izvajanje tehnik CD, DLS Področje Biološke in...  
5. Medmolekulske interakcije  
Tags: Medmolekulske interakcije , Biološke in biokemijske raziskave , Analiza proteinov , Protein analysis , Biological and biochemical studies
Medmolekulske interakcije Laboratorij D11 Oprema Fluorimeter, MST, SPR* (*sodelovanje s SPR centrom), ITC Področje Biološke in biokemijske raziskave Platforma Analiza proteinov ...  
6. Razvoj bioloških testov in meritve in vitro biološke aktivnosti (rekombinantnih) proteinov  
Tags: Biološka aktivnost proteinov , Biološke in biokemijske raziskave , Analiza proteinov , Protein analysis , Biological and biochemical studies
Razvoj bioloških testov in meritve in vitro biološke aktivnosti (rekombinantnih) proteinov Laboratorij D11 Oprema Postavitev in kvalifikacija metode, meritve in vitro biološke aktivnosti...  
7. Raziskovalno razvojno sodelovanje pri reševanju bioloških problemov, vprašanj  
Tags: Biološka zdravila , Biološke in biokemijske raziskave , Biotehnologija , Biological and biochemical studies , • Biotechnology
Raziskovalno razvojno sodelovanje pri reševanju bioloških problemov, vprašanj Laboratorij D11 Oprema Pogodbeno raziskovalno delo  Področje Biološke in biokemijske raziskave ...  
8. Analiza s pretočnim citometrom  
Tags: Celični cikel , Biološke in biokemijske raziskave , Biotehnologija , Biological and biochemical studies , • Biotechnology
Analiza s pretočnim citometrom Laboratorij  D11 Oprema  Celični cikel, apoptoza, analiza izražanja proteinov Področje Biološke in biokemijske raziskave Platforma ...  
9. Določevanje tri-dimenzionalnih struktur proteinov, analiza 3D interakcij protein-ligand na atomskem nivoju, razvoj vezavnih molekul (inhibitorjev)  
Tags: 3D struktura in interakcije proteinov , Biološke in biokemijske raziskave , Analiza proteinov , Protein analysis , Biological and biochemical studies
Določevanje tri-dimenzionalnih struktur proteinov, analiza 3D interakcij protein-ligand na atomskem nivoju, razvoj vezavnih molekul (inhibitorjev) Laboratorij D11  Oprema ...  
10. Biološka aktivnost antioksidantov  
Tags: Antioksidanti , Biološke in biokemijske raziskave , Biological and biochemical studies
Biološka aktivnost antioksidantov Laboratorij D12 Oprema Celični laboratorij, luminometer Področje Biološke in biokemijske raziskave Platforma Spektrofotometrija Tehnika ...  
Search results 1 until 10 of 12