24 results:
1. Določevanje bioplinskega in biometanskega potenciala  
Tags: Pilotni pretočni in šaržni reaktorski sistemi , Kemijska tehnologija in inženirstvo , Fermentacija , Fermentation , Chemical technology and engineering
Določevanje bioplinskega in biometanskega potenciala Laboratorij D05 Oprema BioProcess Control AMPTS II Področje Kemijska tehnologija in inženirstvo Platforma Fermentacija ...  
2. Vzpostavitev čistilne naprave  
Tags: Čistilna naprava vodnih virov , Kemijska tehnologija in inženirstvo , Ekologija , Ecology , Chemical technology and engineering
Vzpostavitev čistilne naprave Laboratorij D05 Oprema Projektni načrt Področje Kemijska tehnologija in inženirstvo Platforma Ekologija Tehnika Čistilna naprava vodnih virov ...  
3. Optimizacija kemijske reakcije  
Tags: Pilotni pretočni in šaržni reaktorski sistemi , Kemijska tehnologija in inženirstvo , Optimizacija kemijske reakcije , Chemical technology and engineering , Optimization of the chemical reaction
Optimizacija kemijske reakcije Laboratorij D05 Oprema Reaktorska oprema Področje Kemijska tehnologija in inženirstvo Platforma Optimizacija kemijske reakcije Tehnika Pilotni...  
4. Razvoj kemijske reakcije  
Tags: Pilotni pretočni in šaržni reaktorski sistemi , Kemijska tehnologija in inženirstvo , Optimizacija kemijske reakcije , Chemical technology and engineering , Optimization of the chemical reaction
Razvoj kemijske reakcije Laboratorij D05 Oprema Reaktorska oprema Področje Kemijska tehnologija in inženirstvo Platforma Optimizacija kemijske reakcije Tehnika Pilotni pretočni...  
5. Ekstrudiranje, priprava polimernih mešanic in kompozitov  
Tags: Ekstrudiranje zmesi kompoziti , Kemijska tehnologija in inženirstvo , Polimerni materiali , Chemical technology and engineering , The polymer material
Ekstrudiranje, priprava polimernih mešanic in kompozitov  Laboratorij D07 Oprema Dvopolžni ekstruder dr. Collin ZK 25T,opremljen z granulatorjem Področje Kemijska tehnologija in...  
6. Ekstrudiranje, priprava polimernih mešanic in kompozitov v gramskih količinah  
Tags: Ekstrudiranje zmesi kompoziti , Kemijska tehnologija in inženirstvo , Polimerni materiali , Chemical technology and engineering , The polymer material
Ekstrudiranje, priprava polimernih mešanic in kompozitov v gramskih količinah Laboratorij D07 Oprema Dvopolžni konični ekstruder Haake Minilab,  Področje Kemijska tehnologija in...  
7. Brizganje epruvet za mehanske in reološke analize  
Tags: Izdelava epruvet , Kemijska tehnologija in inženirstvo , Polimerni materiali , Chemical technology and engineering , The polymer material
Brizganje epruvet za mehanske in reološke analize Laboratorij D07 Oprema Stroj za injekcijsko brizganje (industrijski) Babyplast, volumen do 4 ccm, Področje Kemijska tehnologija in...  
8. Testiranje in optimizacija reakcijskih in separacijskih procesov pri povišanih temperaturih in tlakih (do 350 °C in 200 bar).  
Tags: Reakcije in separacijski procesi , Kemijska tehnologija in inženirstvo , Optimizacija pilotnih procesov , Chemical technology and engineering , Optimization of pilot processes
Testiranje in optimizacija reakcijskih in separacijskih procesov pri povišanih temperaturih in tlakih (do 350 °C in 200 bar). Laboratorij D13 Oprema Sistem šestih (6x250 mL) šaržnih...  
9. Testiranje katalitskih lastnosti materialov pri visokih temperaturi (800°C)  
Tags: Katalizatorji , Kemijska tehnologija in inženirstvo , Optimizacija pilotnih procesov , Chemical technology and engineering , Optimization of pilot processes
Testiranje katalitskih lastnosti materialov pri visokih  temperaturi (800°C) Laboratorij D13 Oprema Pretočni reaktor (PID Eng & Tech) Področje Kemijska tehnologija in...  
10. Testiranje procesov, ki zahtevajo velik temperaturni gradient (tlak do 100 bar)  
Tags: Pretočni rekator , Kemijska tehnologija in inženirstvo , Optimizacija pilotnih procesov , Chemical technology and engineering , Optimization of pilot processes
Testiranje procesov, ki zahtevajo velik temperaturni gradient (tlak do 100 bar) Laboratorij D13 Oprema Pretočni reaktor z velikim temperaturnim gradientom Področje Kemijska tehnologija...  
Search results 1 until 10 of 24