1 results:
1. Termogravimetrične analize z analizo sproščenih plinov  
Tags: Šaržni reaktor , Kemijska tehnologija in inženirstvo , Optimizacija pilotnih procesov , Chemical technology and engineering , Optimization of pilot processes
Termogravimetrične analize z  analizo sproščenih plinov Laboratorij D13 Oprema Šaržni reaktor z termogravimetrično analizo (Rubotherm) TG - GC MS Področje Kemijska tehnologija in...