1 results:
1. Določevanje tri-dimenzionalnih struktur proteinov, analiza 3D interakcij protein-ligand na atomskem nivoju, razvoj vezavnih molekul (inhibitorjev)  
Tags: 3D struktura in interakcije proteinov , Biološke in biokemijske raziskave , Analiza proteinov , Protein analysis , Biological and biochemical studies
Določevanje tri-dimenzionalnih struktur proteinov, analiza 3D interakcij protein-ligand na atomskem nivoju, razvoj vezavnih molekul (inhibitorjev) Laboratorij D11  Oprema ...