1 results:
1. Dušikova fizisorpcija  
Tags: Adsorpcija dušika - določitev aktivne površine katalizatorjev , analysis , Fizikalna analiza , Physical analysis , Chemical analysis
Dušikova fizisorpcija Laboratorij D05 Oprema Micromeritics Tristar II 3020 Področje Kemijska analiza Platforma Fizikalna analiza Tehnika Adsorpcija dušika - določitev aktivne...