1 results:
1. Določevanje dušika po Kjeldahlu  
Tags: Določitev dušika po Kjeldahlu , analysis , Mokra kemija , Chemical analysis , Wet chemistry
Določevanje dušika po Kjeldahlu Laboratorij D05 Oprema Büchi SpeedDigester K-439, Büchi KjelMaster K-375 Področje Kemijska analiza Platforma Mokra kemija Tehnika Določitev...