1 results:
1. Analiza medmolekulskih interakcij  
Tags: Določitev interakcije med molekulami , analysis , Chemical analysis
Analiza medmolekulskih interakcij Laboratorij D15 Oprema 300, 600, 800 MHz Agilent Technologies NMR spektrometer Področje Kemijska analiza Platforma  NMR - nuklearna magnetna...