7 results:
1. Vrstični elektronski mikroskop (SEM)  
Tags: Elektronska mikroskopija , analysis , Mikroskopija , Chemical analysis , Microscopy
Vrstični elektronski mikorskop (SEM) Laboratorij D07 Oprema Zeiss Supra 35 VP Področje Kemijska analiza Platforma Mikroskopija Tehnika Elektronska mikroskopija Kontakt Ema...  
2. Strukturna in kemijska analiza nanodelcev, keramičnih in kovinskih materialov na atomski ravni (AR-STEM)  
Tags: Elektronska mikroskopija , analysis , Mikroskopija , Chemical analysis , Microscopy
Strukturna in kemijska analiza nanodelcev, keramičnih in kovinskih materialov na atomski ravni (AR-STEM) Laboratorij D10 Oprema TEM: Jeol ARM 200 CF Področje Kemijska analiza ...  
3. Analiza azbestov v odpadnih vodah, pitni vodi in zraku  
Tags: Elektronska mikroskopija , analysis , Mikroskopija , Chemical analysis , Microscopy
Analiza azbestov v odpadnih vodah, pitni vodi in zraku Laboratorij D10 Oprema TEM / STEM / EDXS Področje Kemijska analiza Platforma Mikroskopija Tehnika Elektronska...  
4. Stereološke preiskave mikrostrukture  
Tags: Elektronska mikroskopija , analysis , Mikroskopija , Chemical analysis , Microscopy
Stereološke preiskave mikrostrukture Laboratorij D10 Oprema TEM, SEM, optična mikroskopija Področje Kemijska analiza Platforma Mikroskopija Tehnika Elektronska mikroskopija ...  
5. Priprava vzorcev za optično mikroskopijo, SEM in TEM analize  
Tags: Elektronska mikroskopija , analysis , Mikroskopija , Chemical analysis , Microscopy
Priprava vzorcev za optično mikroskopijo,  SEM in TEM analize Laboratorij D10 Oprema Tračna in žična žaga, brusilni, polirni stroj, ultrazvočno rezanje, mehansko tanjšanje in...  
6. Analize z AFM mikroskopom (hrapavost površine)  
Tags: Elektronska mikroskopija , analysis , Mikroskopija , Chemical analysis , Microscopy
Analize z AFM mikroskopom (hrapavost površine) Laboratorij D10 Oprema AFM Veeco in Agilent Področje Kemijska analiza Platforma Mikroskopija Tehnika Elektronska mikroskopija ...  
7. SEM analiza trdnih vzorcev (solastništvo)  
Tags: Elektronska mikroskopija , analysis , Mikroskopija , Chemical analysis , Microscopy
SEM analiza trdnih vzorcev (solastništvo) Laboratorij D13 Oprema SEM (Carl Zeiss) Področje Kemijska analiza Platforma Mikroskopija Tehnika Elektronska mikroskopija Kontakt ...