1 results:
1. Proteinska analitika  
Tags: Karakterizacija proteinov , Biološke in biokemijske raziskave , Analiza proteinov , Protein analysis , Biological and biochemical studies
Proteinska analitika Laboratorij D11 Oprema SDS-PAGE, nativna PAGE, IEF, HPLC analize, imunodetekcija s protitelesi - western blot, DSF, izvajanje tehnik CD, DLS Področje Biološke in...