4 results:
1. Karakterizacija heterogenih katalizatorjev s temperaturno programiranimi tehnikami (TPR, TPO, TPD)  
Tags: Karakterizacija katalizatorjev , Materiali , Katalizatorji , Catalysts , Materials
Karakterizacija heterogenih katalizatorjev s temperaturno programiranimi tehnikami (TPR, TPO, TPD) Laboratorij D05 Oprema Micromeritics AutoChem II 2920 Področje Materiali Platforma...  
2. Testiranje katalitskih lastnosti materialov s sočasno analizo plinske faze  
Tags: Katalizatorji , Materiali , Katalizatorji , Catalysts , Materials
Testiranje katalitskih lastnosti materialov s sočasno analizo plinske faze Laboratorij D13 Oprema Sistem petih pretočnih reaktorjev s strnjenim slojem z dvokanalnim Agilent 490 Micro...  
3. Testiranje katalitskih lastnosti materialov pri visokih temperaturi (800°C)  
Tags: Katalizatorji , Kemijska tehnologija in inženirstvo , Optimizacija pilotnih procesov , Chemical technology and engineering , Optimization of pilot processes
Testiranje katalitskih lastnosti materialov pri visokih  temperaturi (800°C) Laboratorij D13 Oprema Pretočni reaktor (PID Eng & Tech) Področje Kemijska tehnologija in...  
4. Karakterizacija katalitskih materialov  
Tags: Katalizatorji , Kemijska tehnologija in inženirstvo , Chemical technology and engineering
Karakterizacija katalitskih materialov  Laboratorij D13 Oprema AutoChem (Micromeritics) z MS Thermostar (Pfeifer Vacuum) Področje Kemijska tehnologija in inženirstvo Platforma ...