5 results:
1. Spremljanje reakcij/sintez v sistemih tekoča/tekoča faza ali tekoča/trdna faza (možno tudi pri višjih tlakih in temperaturah)  
Tags: Kemijska kinetika , Kemijska tehnologija in inženirstvo , Optimizacija pilotnih procesov , Chemical technology and engineering , Optimization of pilot processes
Spremljanje reakcij/sintez v sistemih tekoča/tekoča  faza ali tekoča/trdna faza (možno tudi pri višjih tlakih in temperaturah) Laboratorij D13 Oprema RC1e reaktor/kalorimeter z...  
2. Vizualno spremljanje faznih ravnotežij, superkritične ekstrakcije ali kemijskih reakcij pri visokih tlakih in temperaturah  
Tags: Kemijska kinetika , Kemijska tehnologija in inženirstvo , Optimizacija pilotnih procesov , Chemical technology and engineering , Optimization of pilot processes
Vizualno spremljanje faznih ravnotežij, superkritične ekstrakcije ali kemijskih reakcij pri visokih tlakih in temperaturah Laboratorij D13 Oprema Visokotemperaturna in visokotlačna celica...  
3. Izvajanje in vizualno spremljanje reakcij/sintez v sistemih tekoča/tekoča faza ali tekoča/trdna faza v območju -30°C do 230°C  
Tags: Kemijska kinetika , Kemijska tehnologija in inženirstvo , Optimizacija pilotnih procesov , Chemical technology and engineering , Optimization of pilot processes
Izvajanje in vizualno spremljanje reakcij/sintez v sistemih tekoča/tekoča  faza ali tekoča/trdna faza v območju  -30°C do 230°C Laboratorij D13 Oprema Računalniško voden steklen...  
4. Izvedba temperaturno programiranih reakcij (trdno/plin) pri visokih temperaturah  
Tags: Kemijska kinetika , Kemijska tehnologija in inženirstvo , Optimizacija pilotnih procesov , Chemical technology and engineering , Optimization of pilot processes
Izvedba temperaturno programiranih reakcij  (trdno/plin) pri visokih temperaturah Laboratorij D13 Oprema Kvarčna cevna peč z možnostjo prepihovanja s plinom (O2, H2, zrak) Področje...  
5. Sušenje in staranje materialov z možnostjo prepihovanja vzorca z inertnim plinom ali zrakom  
Tags: Kemijska kinetika , Kemijska tehnologija in inženirstvo , Optimizacija pilotnih procesov , Chemical technology and engineering , Optimization of pilot processes
Sušenje in staranje materialov z možnostjo prepihovanja vzorca z inertnim plinom ali zrakom Laboratorij D13 Oprema Peč LT9/11 SKM (Nabertherm)  Področje Kemijska tehnologija in...