9 results:
1. Karakterizacija heterogenih katalizatorjev s temperaturno programiranimi tehnikami (TPR, TPO, TPD)  
Tags: Karakterizacija katalizatorjev , Materiali , Katalizatorji , Catalysts , Materials
Karakterizacija heterogenih katalizatorjev s temperaturno programiranimi tehnikami (TPR, TPO, TPD) Laboratorij D05 Oprema Micromeritics AutoChem II 2920 Področje Materiali Platforma...  
2. Ekstrudiranje, priprava polimernih mešanic in kompozitov  
Tags: Ekstrudiranje zmesi kompoziti , Kemijska tehnologija in inženirstvo , Polimerni materiali , Chemical technology and engineering , The polymer material
Ekstrudiranje, priprava polimernih mešanic in kompozitov  Laboratorij D07 Oprema Dvopolžni ekstruder dr. Collin ZK 25T,opremljen z granulatorjem Področje Kemijska tehnologija in...  
3. Ekstrudiranje, priprava polimernih mešanic in kompozitov v gramskih količinah  
Tags: Ekstrudiranje zmesi kompoziti , Kemijska tehnologija in inženirstvo , Polimerni materiali , Chemical technology and engineering , The polymer material
Ekstrudiranje, priprava polimernih mešanic in kompozitov v gramskih količinah Laboratorij D07 Oprema Dvopolžni konični ekstruder Haake Minilab,  Področje Kemijska tehnologija in...  
4. Brizganje epruvet za mehanske in reološke analize  
Tags: Izdelava epruvet , Kemijska tehnologija in inženirstvo , Polimerni materiali , Chemical technology and engineering , The polymer material
Brizganje epruvet za mehanske in reološke analize Laboratorij D07 Oprema Stroj za injekcijsko brizganje (industrijski) Babyplast, volumen do 4 ccm, Področje Kemijska tehnologija in...  
5. Analiza spojin in materialov z NMR spektroskopijo v trdnem stanju  
Tags: Materiali , analysis , Chemical analysis
Analiza spojin in materialov z NMR spektroskopijo v trdnem stanju  Laboratorij D15 Oprema 600 MHz Agilent Technologies NMR spektrometer Področje Kemijska analiza Platforma NMR...  
6. Testiranje katalitskih lastnosti materialov s sočasno analizo plinske faze  
Tags: Katalizatorji , Materiali , Katalizatorji , Catalysts , Materials
Testiranje katalitskih lastnosti materialov s sočasno analizo plinske faze Laboratorij D13 Oprema Sistem petih pretočnih reaktorjev s strnjenim slojem z dvokanalnim Agilent 490 Micro...  
7. Karakterizacija poroznih materialov  
Tags: Porozni materiali , Kemijska tehnologija in inženirstvo , Chemical technology and engineering
Karakterizacija poroznih materialov  Laboratorij D13 Oprema ASAP 2020 (Micromeritics ) Področje Kemijska tehnologija in inženirstvo Platforma Materiali Tehnika Porozni...  
8. Določanje vsebnosti totalnega in anorganskega ogljika v tekočih in trdnih vzorcih  
Tags: Določitev totalnega ogljika , analysis , Materiali , Chemical analysis , Materials
Določanje vsebnosti totalnega in anorganskega ogljika v tekočih in trdnih vzorcih Laboratorij D13 Oprema Dorhmann DC 190 TOC analizator (Rosemount Analytical) Področje Kemijska analiza...  
9. Določanje vsebnosti totalnega in anorganskega ogljika v tekočih vzorcih  
Tags: Določitev totalnega ogljika , analysis , Materiali , Chemical analysis , Materials
Določanje vsebnosti totalnega in anorganskega ogljika v tekočih vzorcih Laboratorij D13 Oprema  Apollo 9000 TOC analizator (Tekmar/Dohrmann) Področje Kemijska analiza Platforma...