4 results:
1. Analiza tekočih vzorcev s plinskim kromatografom s FID detektorjem in masnim spektrometrom  
Tags: Plinska kromatografija s plamensko ionizacijskim detektorjem , analysis , Kromatografija , Chemical analysis , Chromatography
Analiza tekočih vzorcev s plinskim kromatografom s FID detektorjem in masnim spektrometrom Laboratorij D13 Oprema Shimadzu 2010 Ultra GC-MS/FID Področje Kemijska analiza Platforma ...  
2. Analiza tekočih ali plinastih vzorcev s plinskim kromatografom s FID detektorjem  
Tags: Plinska kromatografija s plamensko ionizacijskim detektorjem , analysis , Kromatografija , Chemical analysis , Chromatography
Analiza tekočih ali plinastih vzorcev s plinskim kromatografom s  FID detektorjem Laboratorij D13 Oprema GC 7890 A (Agilent) in Focus GC (Thermo scientific) Področje Kemijska...  
3. GC-FID  
Tags: Plinska kromatografija s plamensko ionizacijskim detektorjem , GMP , GMP (good manufacture standard service )
GC-FID Laboratorij D16 Oprema ver.  3.44.30 Področje Kemijska analiza Platforma Kromatografija Tehnika Plinska kromatografija s plamensko ionizacijskim detektorjem ...  
4. GC-FID, vzorčevalnik plinske in tekoče faze. Razvoj AP,GC kvantitativna & kvalitativna analiza, GC-validacije.  
Tags: Plinska kromatografija s plamensko ionizacijskim detektorjem , GMP , GMP (good manufacture standard service )
GC-FID, vzorčevalnik plinske in tekoče faze.   Razvoj AP,GC kvantitativna & kvalitativna analiza, GC-validacije. Laboratorij D16 Oprema Thermo Electron Corp., Finnigan FOCUS...