7 results:
1. Analiza tekočih ali plinastih vzorcev s plinskim kromatografom s TCD detektorjem  
Tags: Plinska kromatografija s termično prevodnim detektorjem , analysis , Kromatografija , Chemical analysis , Chromatography
Analiza tekočih ali plinastih vzorcev s plinskim kromatografom s TCD  detektorjem Laboratorij D13 Oprema GC 7890A (Agilent)  in GC  8610C (SRI Instruments) Področje ...  
2. GC-FID, vzorčevalnik tekoče faze. Razvoj AP,GC kvantitativna & kvalitativna analiza, GC-validacije.  
Tags: Plinska kromatografija s termično prevodnim detektorjem , Plinska kromatografija z masnim detektorjem , GMP , GMP (good manufacture standard service )
GC-FID, vzorčevalnik tekoče faze. Razvoj AP,GC kvantitativna & kvalitativna analiza, GC-validacije. Laboratorij D16 Oprema Thermo Fischer, Scientific, Trace GC Ultra, model...  
3. GC-FID, TCD, vzorčevalnik tekoče faze za dvema detektorjema. Razvoj AP,GC kvantitativna & kvalitativna analiza, GC-validacije.  
Tags: Plinska kromatografija s termično prevodnim detektorjem , Plinska kromatografija z masnim detektorjem , GMP , GMP (good manufacture standard service )
GC-FID, TCD, vzorčevalnik tekoče faze za dvema detektorjema. Razvoj AP, GC kvantitativna & kvalitativna analiza, GC-validacije. Laboratorij D16 Oprema Agilent Technologies, G1530A,...  
4. GC-MS, FID, vzorčevalnik plinske in tekoče faze z dvema detektorjema. Razvoj AP,GC kvantitativna & kvalitativna analiza, GC-validacije.  
Tags: Plinska kromatografija s termično prevodnim detektorjem , Plinska kromatografija z masnim detektorjem , GMP , GMP (good manufacture standard service )
GC-MS, FID, vzorčevalnik plinske in tekoče faze z dvema detektorjema. Razvoj AP,GC kvantitativna & kvalitativna analiza, GC-validacije. Laboratorij D16 Oprema Injection Tower: 7693...  
5. GC-TCD  
Tags: Plinska kromatografija s termično prevodnim detektorjem , GMP , GMP (good manufacture standard service )
GC-TCD Laboratorij D16 Oprema Področje Kemijska analiza Platforma Kromatografija Tehnika Plinska kromatografija s termično prevodnim detektorjem Kontakt Samo Andrenšek ...  
6. IC-razvoj AP, IC kvantitativna & kvalitativna analiza, IC -validacije  
Tags: Plinska kromatografija s termično prevodnim detektorjem , Plinska kromatografija z masnim detektorjem , GMP , GMP (good manufacture standard service )
IC - razvoj AP, IC kvantitativna & kvalitativna analiza, IC - validacije Odsek D 05 Oprema ICS3000 - CD: Gradientna črpalka, Dionex ThermoScientific, DP/SP – gradient pump, ver. 2.75 ...  
7. Določevanje gostote vzorcev s He-piknometrijo - razvoj AP, kvantitativna & kvalitativna analiza, validacije  
Tags: Plinska kromatografija s termično prevodnim detektorjem , Plinska kromatografija z masnim detektorjem , GMP , GMP (good manufacture standard service )
Določevanje gostote vzorcev s He-piknometrijo - razvoj AP, kvantitativna & kvalitativna analiza, validacije Odsek D 05 Oprema Micromeritics, model AccuPyc II 1340 – 10 cc Področje ...