1 results:
1. Karakterizacija poroznih materialov  
Tags: Porozni materiali , Kemijska tehnologija in inženirstvo , Chemical technology and engineering
Karakterizacija poroznih materialov  Laboratorij D13 Oprema ASAP 2020 (Micromeritics ) Področje Kemijska tehnologija in inženirstvo Platforma Materiali Tehnika Porozni...