1 results:
1. Testiranje procesov, ki zahtevajo velik temperaturni gradient (tlak do 100 bar)  
Tags: Pretočni rekator , Kemijska tehnologija in inženirstvo , Optimizacija pilotnih procesov , Chemical technology and engineering , Optimization of pilot processes
Testiranje procesov, ki zahtevajo velik temperaturni gradient (tlak do 100 bar) Laboratorij D13 Oprema Pretočni reaktor z velikim temperaturnim gradientom Področje Kemijska tehnologija...