1 results:
1. Produkcija rekombinantnih proteinov v različnih ekspresijskih sistemih  
Tags: Produkcija rekombinantnih proteinov , Biološke in biokemijske raziskave , Biotehnologija , Biological and biochemical studies , • Biotechnology
Produkcija rekombinantnih proteinov v različnih ekspresijskih sistemih Laboratorij D11 Oprema E. coli, P. Pastoris, insektne celice, celične kulture; stresane kulture in 7L bioreaktor ...