1 results:
1. Testiranje in optimizacija reakcijskih in separacijskih procesov pri povišanih temperaturih in tlakih (do 350 °C in 200 bar).  
Tags: Reakcije in separacijski procesi , Kemijska tehnologija in inženirstvo , Optimizacija pilotnih procesov , Chemical technology and engineering , Optimization of pilot processes
Testiranje in optimizacija reakcijskih in separacijskih procesov pri povišanih temperaturih in tlakih (do 350 °C in 200 bar). Laboratorij D13 Oprema Sistem šestih (6x250 mL) šaržnih...