1 results:
1. Velikostna izključitvena kromatografija (SEC) – relativna metoda  
Tags: Relativna velikostna izključitvena kromatografija , analysis , Kromatografija , Chemical analysis , Chromatography
Velikostna izključitvena kromatografija (SEC) – relativna metoda Laboratorij D07 Oprema Agilent Technologies Področje Kemijska analiza Platforma Kromatografija Tehnika ...