1 results:
1. Termogravimetrična analiza (TGA), sklopljena z masnim spektrometrom (MS)  
Tags: Termogravimetrična analiza sklopljena z masnim spektrometrom , analysis , Termična analiza , Chemical analysis
Termogravimetrična analiza (TGA), sklopljena z masnim spektrometrom (MS) Laboratorij D07 Oprema DMA Q800 (TA Instruments) Področje Kemijska analiza Platforma Termična analiza ...