3 results:
1. Izvajanje kemijskih reakcij v kapljevinasti fazi pri tlakih do 131 bar in temperaturah do 350 °C  
Tags: Visokotlačni reaktor , Kemijska tehnologija in inženirstvo , Optimizacija pilotnih procesov , Chemical technology and engineering , Optimization of pilot processes
Izvajanje kemijskih reakcij v kapljevinasti fazi pri tlakih do 131 bar in temperaturah do 350 °C Laboratorij D13 Oprema Visokotlačni mešalni reaktor - jeklo (šaržno ali pretočno...  
2. Izvajanje kemijskih reakcij v kapljevinasti fazi pri tlakih do 330 bar in temperaturah do 500 °C  
Tags: Visokotlačni reaktor , Kemijska tehnologija in inženirstvo , Optimizacija pilotnih procesov , Chemical technology and engineering , Optimization of pilot processes
Izvajanje kemijskih reakcij v kapljevinasti fazi pri tlakih do 330 bar in temperaturah do 500 °C Laboratorij D13 Oprema Visokotlačni mešalni reaktor - titan (šaržno ali pretočno...  
3. Sinteze, katalitske reakcije pod ostrejšimi pogoji  
Tags: Visokotlačni reaktor , Kemijska tehnologija in inženirstvo , Optimizacija pilotnih procesov , Chemical technology and engineering , Optimization of pilot processes
Sinteze, katalitske reakcije pod ostrejšimi pogoji Laboratorij D13 Oprema Visokotlačni mešalni reaktor (šaržno ali pretočno obratovanje) 300mL (Parker Autoclave Engineers) Področje ...