4 results:
1. Proteinska analitika  
Tags: Karakterizacija proteinov , Biološke in biokemijske raziskave , Analiza proteinov , Protein analysis , Biological and biochemical studies
Proteinska analitika Laboratorij D11 Oprema SDS-PAGE, nativna PAGE, IEF, HPLC analize, imunodetekcija s protitelesi - western blot, DSF, izvajanje tehnik CD, DLS Področje Biološke in...  
2. Medmolekulske interakcije  
Tags: Medmolekulske interakcije , Biološke in biokemijske raziskave , Analiza proteinov , Protein analysis , Biological and biochemical studies
Medmolekulske interakcije Laboratorij D11 Oprema Fluorimeter, MST, SPR* (*sodelovanje s SPR centrom), ITC Področje Biološke in biokemijske raziskave Platforma Analiza proteinov ...  
3. Razvoj bioloških testov in meritve in vitro biološke aktivnosti (rekombinantnih) proteinov  
Tags: Biološka aktivnost proteinov , Biološke in biokemijske raziskave , Analiza proteinov , Protein analysis , Biological and biochemical studies
Razvoj bioloških testov in meritve in vitro biološke aktivnosti (rekombinantnih) proteinov Laboratorij D11 Oprema Postavitev in kvalifikacija metode, meritve in vitro biološke aktivnosti...  
4. Določevanje tri-dimenzionalnih struktur proteinov, analiza 3D interakcij protein-ligand na atomskem nivoju, razvoj vezavnih molekul (inhibitorjev)  
Tags: 3D struktura in interakcije proteinov , Biološke in biokemijske raziskave , Analiza proteinov , Protein analysis , Biological and biochemical studies
Določevanje tri-dimenzionalnih struktur proteinov, analiza 3D interakcij protein-ligand na atomskem nivoju, razvoj vezavnih molekul (inhibitorjev) Laboratorij D11  Oprema ...