5 results:
1. Produkcija rekombinantnih proteinov v različnih ekspresijskih sistemih  
Tags: Produkcija rekombinantnih proteinov , Biološke in biokemijske raziskave , Biotehnologija , Biological and biochemical studies , • Biotechnology
Produkcija rekombinantnih proteinov v različnih ekspresijskih sistemih Laboratorij D11 Oprema E. coli, P. Pastoris, insektne celice, celične kulture; stresane kulture in 7L bioreaktor ...  
2. Produkcija spremenjenih variant proteinov (mutant) v različnih ekspresijskih sistemih  
Tags: Produkcija mutiranih proteinov , Biološke in biokemijske raziskave , Biotehnologija , Biological and biochemical studies , • Biotechnology
Produkcija spremenjenih variant proteinov (mutant) v različnih ekspresijskih sistemih Laboratorij D11 Oprema Opremljen genetski laboratorij za pripravo genskih konstruktov – plazmidov,...  
3. Izolacija rekombinantnih proteinov z visoko čistostjo  
Tags: Izolacija proteinov , Biološke in biokemijske raziskave , Biotehnologija , Biological and biochemical studies , • Biotechnology
Izolacija rekombinantnih proteinov z visoko čistostjo Laboratorij D11 Oprema Afinitetna kromatografija – IMAC, CEC, AEC, SEC; Ӓkta Purifier in FPLC Področje Biološke in biokemijske...  
4. Raziskovalno razvojno sodelovanje pri reševanju bioloških problemov, vprašanj  
Tags: Biološka zdravila , Biološke in biokemijske raziskave , Biotehnologija , Biological and biochemical studies , • Biotechnology
Raziskovalno razvojno sodelovanje pri reševanju bioloških problemov, vprašanj Laboratorij D11 Oprema Pogodbeno raziskovalno delo  Področje Biološke in biokemijske raziskave ...  
5. Analiza s pretočnim citometrom  
Tags: Celični cikel , Biološke in biokemijske raziskave , Biotehnologija , Biological and biochemical studies , • Biotechnology
Analiza s pretočnim citometrom Laboratorij  D11 Oprema  Celični cikel, apoptoza, analiza izražanja proteinov Področje Biološke in biokemijske raziskave Platforma ...