12 results:
1. Testiranje in optimizacija reakcijskih in separacijskih procesov pri povišanih temperaturih in tlakih (do 350 °C in 200 bar).  
Tags: Reakcije in separacijski procesi , Kemijska tehnologija in inženirstvo , Optimizacija pilotnih procesov , Chemical technology and engineering , Optimization of pilot processes
Testiranje in optimizacija reakcijskih in separacijskih procesov pri povišanih temperaturih in tlakih (do 350 °C in 200 bar). Laboratorij D13 Oprema Sistem šestih (6x250 mL) šaržnih...  
2. Testiranje katalitskih lastnosti materialov pri visokih temperaturi (800°C)  
Tags: Katalizatorji , Kemijska tehnologija in inženirstvo , Optimizacija pilotnih procesov , Chemical technology and engineering , Optimization of pilot processes
Testiranje katalitskih lastnosti materialov pri visokih  temperaturi (800°C) Laboratorij D13 Oprema Pretočni reaktor (PID Eng & Tech) Področje Kemijska tehnologija in...  
3. Testiranje procesov, ki zahtevajo velik temperaturni gradient (tlak do 100 bar)  
Tags: Pretočni rekator , Kemijska tehnologija in inženirstvo , Optimizacija pilotnih procesov , Chemical technology and engineering , Optimization of pilot processes
Testiranje procesov, ki zahtevajo velik temperaturni gradient (tlak do 100 bar) Laboratorij D13 Oprema Pretočni reaktor z velikim temperaturnim gradientom Področje Kemijska tehnologija...  
4. Izvajanje kemijskih reakcij v kapljevinasti fazi pri tlakih do 131 bar in temperaturah do 350 °C  
Tags: Visokotlačni reaktor , Kemijska tehnologija in inženirstvo , Optimizacija pilotnih procesov , Chemical technology and engineering , Optimization of pilot processes
Izvajanje kemijskih reakcij v kapljevinasti fazi pri tlakih do 131 bar in temperaturah do 350 °C Laboratorij D13 Oprema Visokotlačni mešalni reaktor - jeklo (šaržno ali pretočno...  
5. Izvajanje kemijskih reakcij v kapljevinasti fazi pri tlakih do 330 bar in temperaturah do 500 °C  
Tags: Visokotlačni reaktor , Kemijska tehnologija in inženirstvo , Optimizacija pilotnih procesov , Chemical technology and engineering , Optimization of pilot processes
Izvajanje kemijskih reakcij v kapljevinasti fazi pri tlakih do 330 bar in temperaturah do 500 °C Laboratorij D13 Oprema Visokotlačni mešalni reaktor - titan (šaržno ali pretočno...  
6. Sinteze, katalitske reakcije pod ostrejšimi pogoji  
Tags: Visokotlačni reaktor , Kemijska tehnologija in inženirstvo , Optimizacija pilotnih procesov , Chemical technology and engineering , Optimization of pilot processes
Sinteze, katalitske reakcije pod ostrejšimi pogoji Laboratorij D13 Oprema Visokotlačni mešalni reaktor (šaržno ali pretočno obratovanje) 300mL (Parker Autoclave Engineers) Področje ...  
7. Spremljanje reakcij/sintez v sistemih tekoča/tekoča faza ali tekoča/trdna faza (možno tudi pri višjih tlakih in temperaturah)  
Tags: Kemijska kinetika , Kemijska tehnologija in inženirstvo , Optimizacija pilotnih procesov , Chemical technology and engineering , Optimization of pilot processes
Spremljanje reakcij/sintez v sistemih tekoča/tekoča  faza ali tekoča/trdna faza (možno tudi pri višjih tlakih in temperaturah) Laboratorij D13 Oprema RC1e reaktor/kalorimeter z...  
8. Termogravimetrične analize z analizo sproščenih plinov  
Tags: Šaržni reaktor , Kemijska tehnologija in inženirstvo , Optimizacija pilotnih procesov , Chemical technology and engineering , Optimization of pilot processes
Termogravimetrične analize z  analizo sproščenih plinov Laboratorij D13 Oprema Šaržni reaktor z termogravimetrično analizo (Rubotherm) TG - GC MS Področje Kemijska tehnologija in...  
9. Vizualno spremljanje faznih ravnotežij, superkritične ekstrakcije ali kemijskih reakcij pri visokih tlakih in temperaturah  
Tags: Kemijska kinetika , Kemijska tehnologija in inženirstvo , Optimizacija pilotnih procesov , Chemical technology and engineering , Optimization of pilot processes
Vizualno spremljanje faznih ravnotežij, superkritične ekstrakcije ali kemijskih reakcij pri visokih tlakih in temperaturah Laboratorij D13 Oprema Visokotemperaturna in visokotlačna celica...  
10. Izvajanje in vizualno spremljanje reakcij/sintez v sistemih tekoča/tekoča faza ali tekoča/trdna faza v območju -30°C do 230°C  
Tags: Kemijska kinetika , Kemijska tehnologija in inženirstvo , Optimizacija pilotnih procesov , Chemical technology and engineering , Optimization of pilot processes
Izvajanje in vizualno spremljanje reakcij/sintez v sistemih tekoča/tekoča  faza ali tekoča/trdna faza v območju  -30°C do 230°C Laboratorij D13 Oprema Računalniško voden steklen...  
Search results 1 until 10 of 12