3 results:
1. Termična karakterizacija polimerov  
Tags: Fizikalno kemične lastnosti polimerov , analysis , Termična analiza , Chemical analysis
Termična karakterizacija polimerov Laboratorij D07 Oprema DSC Mettler Toledo (DSC1) Področje Kemijska analiza Platforma Termična analiza Tehnika Fizikalno kemične lastnosti...  
2. Termogravimetrična karakterizacija materialov (do 1700 °C)  
Tags: Termogravimetrična analiza , analysis , Termična analiza , Chemical analysis
Termogravimetrična karakterizacija materialov (do 1700 °C) Laboratorij D07 Oprema TGA/DSC Mettler Toledo (TGA/DSC1), opremljen z masnim spektrometrom Področje Kemijska analiza ...  
3. Termogravimetrična analiza (TGA), sklopljena z masnim spektrometrom (MS)  
Tags: Termogravimetrična analiza sklopljena z masnim spektrometrom , analysis , Termična analiza , Chemical analysis
Termogravimetrična analiza (TGA), sklopljena z masnim spektrometrom (MS) Laboratorij D07 Oprema DMA Q800 (TA Instruments) Področje Kemijska analiza Platforma Termična analiza ...