1 results:
1. Določanje dinamike biološko pomembnih makromolekul  
Tags: Biološke makromolekule , analysis , Testi raztapljanja , Chemical analysis
Določanje dinamike biološko pomembnih makromolekul Laboratorij D15 Oprema 600, 800 MHz Agilent Technologies NMR spektrometer Področje Kemijska analiza Platforma NMR - nuklearna...