1 results:
1. Določevanje kemijske/biokemijske potrebe po kisiku (KPK)  
Tags: Določitev biokemijske potrebe po kisiku v vodah , Določitev kemijske potrebe po kisiku v vodah , analysis , Titracija , Chemical analysis
Določevanje kemijske/biokemijske potrebe po kisiku (KPK) Laboratorij D05 Oprema Namenska laboratorijska oprema Področje Kemijska analiza Platforma Titracija Tehnika Določitev...